Kui hästi tead neid keskkooli tasemel vajalikke kirjandustermineid?

Selle mõiste filosoofiliseks aluseks on maailma mõistusliku alge eitamine. Vastandub vaatele, mille järgi alluvad nii inimese elu ja tegevus kui ka loodusnähtused ja ajaloosündmused sihikindlale korrapärale.
UTOOPIA
ABSURD
Selle terminiga tähistatakse mõttetera, efektselt sõnastatud üldistavat elutarkust või üllatavat väärtusotsustust.
AFORISM
AFERIST
AFEKT
AFIIN
Lühike proosa- või värsslugu, milles heidetakse heatahtlikku nalja mingi nähtuse, isiku või tema omaduse üle. Enamasti argiaineline, vormilt anekdootlikult tihe ja puänteeritud.
SATIIR
HUMORESK
Romaaniseeria, milles iga üksikteos on omaette tervik ja samas teistega seotud ühiste teglaste, teema või kujutava ajastu kaudu.
JÕGIROMAAN
EPOPÖA
Mõiste, mida kirjanduses kasutatakse ülekantud tähenduses sagedasest tarvitamisest kulunud, stereotüüpse või stampväljendi kohta.
IDIOOM
KLIŠEE
Proosažanr, milles autor jutustab talle lähedaste isikute või tuntud kaasaegsete elust ja minevikusündmustest, mida ta on ise kogenud ja läbi elanud.
MEMORIAAL
MEMBRAAN
MEMORANDUM
MEMUAARID
Kirjandusteoses kujutatav olustik, nii looduslik kui ka sotsiaalne keskkond, milles tegelane elab ja mis teda mõjutab.
KATRÄÄN
MILJÖÖ
PARABOOL
KUPLEE
Mistahes jutustus toimunud sündmustest, esinegu see müüdi, muinasjutu, romaani, poeemi või ajalooraamatu näol.
NARRATIIV
DISKURSUS
Helijäljendus, loodushäälte imitatsioon, kõlakujund, kus foneetiliste vahenditega püütakse edasi anda loodusobjekti iseloomulikke kuuldelisi omadusi (metsakohin, tule praksumine, käo kukkumine jne).
ALLITERATSIOON
ONOMATOPÖA
Sõna või lause, harvem värss või terve luuletus, mis jääb samaks ka tagant ettepoole lugedes või annab mingi teise tähendusega sõna.
PALINDROOM
ALLUSIOON
Teotav pilke- ja laimukirjutis kellegi kohta, kirjutatud eesmärgiga seda isikut kompromiteerida või mürgiselt salvata. Pilke alla võivad langeda ka poliitlised parteid, kirjanduslikud kooslused, üritused ja sündmused.
EPOPÖA
FAABULA
PASKVILL
KALAMBUUR
Loomevargus, võõra teose või selle osade valdamine omadena või nende ulatuslik kasutamine ilma allikale viitamata.
PLAGIAAT
OKSÜÜMORON
PARADOKS
TRAVESTIA
{"name":"Kui hästi tead neid keskkooli tasemel vajalikke kirjandustermineid?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QL32XJOWC","txt":"Selle mõiste filosoofiliseks aluseks on maailma mõistusliku alge eitamine. Vastandub vaatele, mille järgi alluvad nii inimese elu ja tegevus kui ka loodusnähtused ja ajaloosündmused sihikindlale korrapärale., Selle terminiga tähistatakse mõttetera, efektselt sõnastatud üldistavat elutarkust või üllatavat väärtusotsustust., Lühike proosa- või värsslugu, milles heidetakse heatahtlikku nalja mingi nähtuse, isiku või tema omaduse üle. Enamasti argiaineline, vormilt anekdootlikult tihe ja puänteeritud.","img":"https://media0.giphy.com/media/3o7TKu0Pi947RZKo4E/giphy-downsized.gif?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker