Glasbeni pojmi - ponovitev
Glasbeni pojmi - ponovitev
Musical concepts - Review

Ime in priimek:
Kako imenujemo tišino v glasbi?
Odmor.
Dolgčas.
Pavza.
Premor.
Kakšna pesem je v glasbi nagajivka?
Takšna, ki ti nagaja.
Takšna, ki govori o nagajivi deklici.
Pesem, ki nagaja drugim.
Pesem z nagajivo vsebino.
Katere tri vrste glasov poznaš (glede na to, kdo poje)?
Globoki, nizki, visoki.
Otroški, ženski, moški.
Vrtčevski, osnovnošolski, srednješolski.
Glasni, tihi, srednje glasni.
Kdo je solist?
Pevec, ki poje sam.
Kdor igra na violino.
Kdor rad igra igro solo.
Kdor poje v zboru.
Kaj je pevski zbor?
Skupina ljudi, ki skupaj pojejo.
Zborovanje pevcev.
Skupina ljudi z inštrumenti.
Zborovodja.
Kako se imenuje skupina glasbenikov, ki skupaj igrajo na inštrumente?
Glasbeni zbor.
Orkester.
Dirigent.
Pevski zbor.
Kdo vodi orkester?
Zborovodja.
Ravnateljica.
Direktor.
Dirigent.
Kako se imenuje začetni del skladbe, kjer igrajo samo inštrumenti?
Uvod.
Predigra.
Medigra.
Poigra.
Kako se imenuje del pesmi, ki se ponavlja?
Kitica.
Vrstica.
Refren.
Ponovitev.
Pesmica je sestavljena iz ene ali več...
kosov.
kitic.
odpevov.
melodij.
0
{"name":"Glasbeni pojmi - ponovitevGlasbeni pojmi - ponovitevMusical concepts - Review", "url":"https://www.quiz-maker.com/QL4AWCV","txt":"Ime in priimek:, Kako imenujemo tišino v glasbi?, Kakšna pesem je v glasbi nagajivka?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker