Stupnice

Aké predznamenanie má stupnica D dur?
5 krížikov
2 bé
2 krížiky
5 bé
Aké predznamenanie má stupnica fis mol?
3 krížiky
3 bé
7 krížikov
6 krížikov
Ktorý stupeň je v harmonickej stupnici zvýšený?
7.
3.
6.
žiadny
Označ, medzi ktorými stupňami má poltóny dur stupnica:
2.-3., 5.-6.
3.-4., 7.-8.
3.-4., 5.-6.
2.-3, 5.-6, 7.-8.
Označ, ktorú stupnicu nezaraďujeme medzi tzv. stredoveké:
lydická
mixolydická
aiolská
chromatická
Ktorá stupnica má smerom nahor zvýšený 6. a 7. stupeň a nadol sa zvýšenie ruší?
durová
melodická
celotónová
harmonická
Stupnica, ktorá sa skladá zo samých poltónov má názov:
pentatonická
chromatická
celotónová
aiolská
Koľko tónov má durová stupnica?
5
8
13
7
Označ, kde je správne uvedené poradie mol stupníc s krížikmi:
a-e-h-fis-cis-gis-dis-ais
a-e-h-cis-gis-fis-dis-ais
C-G-D-A-E-H-Fis-Cis
a-d-g-c-f-b-es-as
Ktoré stupnice majú 0 krížikov, 0 bé?
G dur-d mol
C dur-a mol
c mol-A dur
e mol - g mol
0
{"name":"Stupnice", "url":"https://www.quiz-maker.com/QL77EBU","txt":"Aké predznamenanie má stupnica D dur?, Aké predznamenanie má stupnica fis mol?, Ktorý stupeň je v harmonickej stupnici zvýšený?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker