Δίκτυα Υπολογιστών

O κεντρικός υπολογιστής σε ένα δίκτυο ονομάζεται …
Processor
Server
Compiler
Router
O ρυθμός μετάδοσης ψηφιακών σημάτων μετριέται σε …
Bytes per second
Hertz
Bits per second
Volts
To TCP/IP εγγυάται ότι τα πακέτα …
Μεταφέρονται γρήγορα
Δεν χάνονται
Κρυπτογραφούνται
Παραλαμβάνονται στη σωστή σειρά
Η κρυπτογράφηση δεδομένων είναι …
H μετατροπή δεδομένων για να μην μπορούν να αναγνωστούν
Ο έλεγχος λαθών στα δεδομένα
Η μεταφορά δεδομένων χωρίς απώλειες
Κανένα από τα αναφερθέντα
To πρωτόκολλο SSL κάνει …
'Ελεγχο λαθών στα δεδομένα που μεταφέρονται στο Ίντερνετ
'Ελεγχο ροής στη μεταφορά δεδομένων στο Ίντερνετ
Περιορίζει την απώλεια πακέτων που μεταφέρονται στο Ίντερνετ
Κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταφέρονται στο Ίντερνετ
Tι είναι το TCP/IP;
Πρωτόκολλο επικοινωνίας τοπικών δικτύων
Συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου
Μορφή πακέτων μετάδοσης
Σταθμοί μετάδοσης δεδομένων
Tι σημαίνουν τα αρχικά ISP;
Internet Service Protocol
Interconnection Service Provider
Internet Service Provider
Internet Service Point
Για ποιο λόγο εγκαταλήφθηκε το IPv4 …
'Ηταν πολύ αργό
Δεν ήταν κατάλληλο για ασύρματες συνδέσεις
Δεν υπήρχαν πια διαθέσιμες διευθύνσεις IP
Δεν ήταν κατάλληλο για το Internet-of-Things
'Ενας διακομιστής είναι …
Κεντρικός κόμβος στο δίκτυο που μεταβιβάζει πακέτα
Τερματικός σταθμός
Τερματικός σταθμός με ασύρματη σύνδεση
Τίποτα από τα αναφερθέντα
Η IP διεύθυνση είναι …
Μια διεύθυνση της μορφής www.address.com
'Ενας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιούν συσκευές στο δίκτυο
Η διεύθυνση του κεντρικού εξυπηρετητή του Internet
Τίποτα από τα αναφερθέντα
Οι μόνες συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο Ίντερνετ είναι οι επιτραπέζιοι υπολογιστές;
Όχι πολλές συσκευές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Ίντερνετ
Υπολογιστές, φορητοί και μή
Υπολογιστές, smartphones, και κάμερες IP
Τίποτα από τα αναφερθέντα
Τα βασικά συστατικά ενός δικτύου είναι …
Το φάσμα συχνοτήτων
Οι κεραίες μετάδοσης
Οι κόμβοι και οι συνδέσεις
Τα πακέτα των δεδομένων
Ποια έκδοση του πρωτοκόλλου IP χρησιμοποιείται τώρα;
Το IPv4
Το IPv2
Το IPv3
Το IPv6
Ποιο από τα τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί δίκτυο επικοινωνιών;
LAN
ΤΑΝ
WAN
WMAN
Ποιο από τα παρακάτω είναι πιο πιθανό να έχει στατική IP;
'Ενας φορητός υπολογιστής
'Ενας διακομιστής (server)
'Ενα smartphone
Κανένα από τα αναφερθέντα
Ποιο από τα παρακάτω χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μηνυμάτων στο διαδίκτυο;
HTTP
POP3
FTP
SMTP
Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ιστοσελίδων στο internet;
ΗΤΤP
DNS
Telnet
SSH
Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων στο internet;
Telnet
SSH
FTP
DFCP
Ποιοι υπολογιστές έχουν IP address;
Υπολογιστές που έχουν λειτουργικό σύστημα Windows
Υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε ένα TCP/IP δίκτυο
Υπολογιστές που έχουν λειτουργικό σύστημα IoS
Όλοι οι αναφερθέντες
Ποιος μας δίνει τη διεύθυνση IP;
Ο router
O κατασκευαστής
Ο πάροχος Ίντερνετ ή ο διαχειριστής του δικτύου
Κανένας από τους αναφερθέντες
Τι ΔΕΝ υπάρχει μέσα σε ένα πακέτο Ethernet;
Διεύθυνση αποστολέα
Χαιρετιστήριο
Διεύθυνση παραλήπτη
Δεδομένα πακέτου
Τι είναι το Ίντερνετ των αντκειμένων (Internet-of-Things ΙοΤ);
H διασύνδεση ηλεκτρικών συσκευών στο διαδίκτυο
Η διασύνδεση συσκευών ασύρματα
Η διασύνδεση συσκευών μέσω δορυφόρου
Τίποτα από τα αναφερθέντα
Ποιος εφηύρε το WWW;
Tim Berners-Lee
Google
Ted Nelson
Douglas Carl Engelbart
0
{"name":"Δίκτυα Υπολογιστών", "url":"https://www.quiz-maker.com/QLAXVC7","txt":"O κεντρικός υπολογιστής σε ένα δίκτυο ονομάζεται …","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker