KVÍZ - geografia štátov

Nemecko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Albánsko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Cyprus je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Portugalsko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Bielorusko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Poľsko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Slovinsko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Malta je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Madagaskar je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Mongolsko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Srí Lanka je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Paraguaj je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
India je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Kuba je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
Mexiko je:
vnútrozemský štát
prímorský štát
ostrovný štát
0
{"name":"KVÍZ - geografia štátov", "url":"https://www.quiz-maker.com/QLZ92FK8P","txt":"Nemecko je:, Albánsko je:, Cyprus je:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker