Príklady z matematiky

Koľko je jedno promile z čísla 10 000?
1 000
100
10
1
Polovica žiakov 5.B má práve jedného súrodenca, tretina aspoň dvoch a štyria žiadneho. Koľko detí chodí do 5.B, ak v nej nie sú žiadne deti vo vzájomnom súrodeneckom vzťahu?
20
24
28
32
Aký obvod má štvorcová záhradka s obsahom 100 metrov štvorcových?
16 metrov
24 metrov
36 metrov
40 metrov
Aká je pravdepodobnosť, že pri vytiahnutí si dvoch sedmových kariet z kompletného balíčka (pozostávajúceho z 32 kariet), budú obidve rovnakej farby?
25%
50%
12,5%
10%
Ktorý z nasledujúcich číselných výrazov má inú hodnotu ako ostatné tri?
tri a pol
sedem polovíc
jedenásť štvrtín
tridsaťpäť desatín
Topánky, ktoré boli v akcii o 50% zlacnili ešte o ďalších 50 percent. Na začiatku stáli 200 eur. Koľko stoja teraz?
100 eur
75 eur
50 eur
25 eur
Ak 4 + x = 3x, tak:
x = 0
x = 4
x = 2
x = 1
0
{"name":"Príklady z matematiky", "url":"https://www.quiz-maker.com/QMB462MWG","txt":"Koľko je jedno promile z čísla 10 000?, Polovica žiakov 5.B má práve jedného súrodenca, tretina aspoň dvoch a štyria žiadneho. Koľko detí chodí do 5.B, ak v nej nie sú žiadne deti vo vzájomnom súrodeneckom vzťahu?, Aký obvod má štvorcová záhradka s obsahom 100 metrov štvorcových?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker