Deugden (lang)

Welke van de volgende deugden vind je belangrijk? Kies er 4 of 5.
MOED - het in gevaar brengen van eigen welzijn in het belang van anderen of het goede. Falen of succes is duidelijk aan jouw handelen te wijten.
VOORZICHTIGHEID - in onzekere situaties een strategie verzinnen om het goede te bewerkstelligen zonder veel (onnodige) risico's te lopen.
GEEN SCHADE AANRICHTEN - het is belangrijk om zo te leven dat andere mensen en de natuur er geen schade van ondervinden.
ZORGZAAMHEID - verantwoordelijkheid nemen voor het geluk van een ander. Proberen te helpen, ook wanneer anderen daar niet direct om vragen.
GULHEID - meer weggeven dan je zelf zou vragen en ook zonder daar iets voor terug te verwachten. Plezier beleven aan grote giften aan anderen.
MATIGHEID - de goede dingen van het leven in beperkte mate tot je nemen. Je beperken in wat je geeft en wat je neemt tot een redelijke hoeveelheid.
WENDBAARHEID - er leiden verschillende wegen naar Rome. Het is belangrijk om je aan te passen aan omstandigheden, ook als je daarvoor van principes af moet wijken.
CONSISTENTIE - als je eenmaal iets hebt besloten, dan is het zaak om vast te houden aan die visie en principes en je niet te veel af te laten leiden door een specifieke situatie.
SOLIDARITEIT - dingen doen of zeggen omdat je anderen wil steunen. Je de problemen van anderen aantrekken als je eigen problemen. Je hoeft het niet altijd overal mee eens te zijn (maar je stelt wel een aantal grenzen).
AUTONOMIE - dingen doen of zeggen omdat je ze wil of vindt. Als je het ergens niet mee eens bent, doe je het niet ook al vindt de rest iets anders.
WELOVERWOGENHEID - een besluit nemen nadat alle feiten zijn gewikt en gewogen.
SPONTANITEIT - een eerste stap zetten omdat die goed aanvoelt. Meteen handelen. Voelen of iets goed of fout is.
EENVOUD - het is belangrijk om jezelf te beperken in je leefstijl en je gedrag tot wat nodig of gepast is.
CREATIVITEIT - het is belangrijk om steeds op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en verrassende mogelijkheden. Leg jezelf daarbij geen beperkingen op.
STABILITEIT - het is belangrijk om evenwicht bewaren als de omgeving verandert, om constant gedrag te vertonen ongeacht de situatie. Een stabiel persoon is iemand waar je op kan bouwen, iemand die je kan vertrouwen zonder (vervelende) verrassingen.
ADAPTIVITEIT - veranderingen zijn nodig om de goede dingen te bereiken. Het heeft geen zin om vast te houden aan oude gebruiken als de tijden veranderen.
GEZAGSGETROUW - het is belangrijk om je aan besluiten te houden die door de juiste groepen of personen zijn genomen.
IN VERZET KOMEN - het is belangrijk om zelf in opstand te komen, met alle risico's vandien, wanneer besluiten van hogerhand verkeerd zijn.
DANKBAARHEID - het is belangrijk om je rekenschap te geven van alles wat je gegeven is.
LIEFDADIGHEID - het is goed om je actief in te spannen voor iets dat je aan het hart gaat zonder daar iets voor terug te vragen.

Aan de overkant van een kolkende rivier zie je een jong kind dat moederziel alleen om zijn moeder roept. Wat is het beste om te doen?

MOED - Direct in de rivier springen om naar het kind te zwemmen voordat het kind in de rivier valt.

VOORZICHTIGHEID - De telefoon pakken en de hulpdiensten bellen.

Moed
Voorzichtigheid

Ari ontdekt dat zijn bedrijf enorm veel energie verspilt. Hij wil dat aan de orde stellen, maar hij weet dat hij zich daarmee niet populair maakt. Wat adviseer je hem?

MOED - Hij moet flink stampij maken. Iemand moet het doen. Energie is belangrijk.

VOORZICHTIGHEID - Hij moet een plan maken, waarmee hij zonder zelf risico te lopen de energieverspilling onder de aandacht kan brengen.

Moed
Voorzichtigheid

Anna belt over haar toeren aan bij haar broer Jesse. Ze heeft haar baan verloren en heeft daarna thuis verschrikkelijke ruzie gemaakt met haar man. Wat moet Jesse doen?

GEEN SCHADE AANRICHTEN - Hij moet Anna aanbieden bij hem tot rust te komen. Hij moet haar geen lastige vragen stellen, en haar zoveel tijd gunnen als ze nodig heeft.

ZORGZAAMHEID - Hij moet haar kalmeren, haar aansporen om naar huis te bellen, en haar aanbieden binnenkort te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Geen schade aanrichten
Zorgzaamheid

Je hebt kennis genomen van de schade die onnadenkend gedrag toebrengt aan het duingebied. Dit gaat je aan het hart. Waartoe zou je oproepen?

GEEN SCHADE AANRICHTEN - Het zou goed zijn als iedereen eens zou ophouden om buiten de paden te wandelen. Dan zou er niets meer aan de hand zijn.

ZORGZAAMHEID - Het zou goed zijn als iedereen een zondag per jaar de boswachter zou helpen. Dan zouden de duinen er nog mooier bij kunnen liggen.

Geen schade aanrichten
Zorgzaamheid

David kreeg een kraslot cadeau. Daarmee heeft hij zojuist €150 gewonnen. Nu zit hij met tien vrienden in het café. Wat zou David moeten doen?

GULHEID - David moet de €150 op de bar leggen, fijn om iedereen eens te kunnen trakteren.

MATIGHEID - Er is geen reden voor David om geld over de balk te smijten. Hij moet gewoon zijn deel van de rekening betalen of eventueel een klein bedrag extra.

Gulheid
Matigheid

Alexandra wil energieneutraal leven. Wat kan ze het beste doen?

GULHEID - Investeren in een zo duurzaam mogelijk huis, ook al verdienen sommige maatregelen zich niet terug. Zo kunnen ook bedrijven met de nieuwe schone producten profiteren en ontstaan kansen voor een nieuwe markt.

MATIGHEID - Zuinig zijn, de thermostaat een graadje lager zetten en zorgen dat ze zo weinig mogelijk energie verspilt.

Gulheid
Matigheid

Emilio vraagt je om advies. Zijn broer heeft €1000 gestolen uit de kas van de tennisvereniging. Hij heeft een hechte familie waarin opkomen voor elkaar een belangrijk principe is. Familie verraad je niet. Emilio vraagt jou of hij naar de politie moet stappen. Wat adviseer je hem?

WENDBAARHEID - Emilio moet een goed gesprek hebben met zijn broer en samen met hem naar een oplossing zoeken. Als zijn broer niet voor rede vatbaar is, kan Emilio hem aangeven.

CONSISTENTIE - Principes zijn principes. Emilio moet zijn broer sowieso niet aangeven.

Wendbaarheid
Consistentie

Een politicus van een milieupartij heeft een bestseller geschreven over klimaatverandering waarin hij oproept om het vliegverkeer aan banden te leggen. Nu is hij gevraagd zijn ideeën daarover te komen delen op een belangrijk internationaal symposium waar hij alleen met het vliegtuig heen kan. Wat moet hij doen?

WENDBAARHEID - Hij moet gaan, het is een belangrijke bijeenkomst, deze ene vlucht kan mogelijk vele vluchten in de toekomst voorkomen.

CONSISTENTIE - Hij moet niet gaan.

Wendbaarheid
Consistentie

Giuseppe fietst met zijn drie beste vrienden een prestatietocht waarvoor ze samen een half jaar hebben getraind. Een van hen, Jorrit, heeft kanker overleefd en wil zo zijn herstel vieren. 80 kilometer voor het einde van de tocht rusten ze uit in een klein dorpje. Zijn vrienden willen niet meer verder. Ze zijn bekaf. Ze stellen voor het laatste stuk te liften. Giuseppe is niet moe en wil de tocht afmaken. Wat moet hij doen?

SOLIDARITEIT - Hij moet gewoon bij zijn vrienden blijven. Samen uit, samen thuis.

AUTONOMIE - Als hij het laatste stuk wil fietsen, moet hij dat doen.

Solidariteit
Autonomie

Marlies woont in een appartementsgebouw. Alle buren hebben gezamenlijk besloten collectief te investeren in een warmtepompinstallatie. Marlies is daar als enige niet voor. Ze vindt dat zonnepanelen een betere investering zijn. Wat adviseer je?

SOLIDARITEIT - Marlies kan maar het best loyaal meedoen: als goede buur is het belangrijk om met je buren samen op te trekken.

AUTONOMIE - Als ze niet achter het besluit staan, moet ze niet meedoen. Ook al is zij dan de enige.

Solidariteit
Autonomie

Een jonge man houdt in een café de armen op de rug van een scheldende oude man die daardoor duidelijk pijn heeft. Wat is de juiste keuze?

WELOVERWOGENHEID - Probeer erachter te komen wat er aan de hand is. Misschien is er een goede reden dat de man zo pijnlijk in bedwang wordt gehouden. Ga pas daarna over tot actie.

SPONTANITEIT - Probeer hier meteen een einde aan te maken. Deel eventueel zelf een paar klappen uit.

Weloverwogenheid
Spontaniteit

Beatrice maakt zich druk om de schade die boren naar gas veroorzaakt. Er verschijnt een petitie op internet voor een eeuwigheid verbod op boren naar gas in natuurgebieden. Wat raad je Beatrice aan?

WELOVERWOGENHEID - Lees de petitie goed. Zoek uit wie erachter zitten. Slaap er een nachtje over. En teken dan meteen.

SPONTANITEIT - Meteen tekenen. Elke stap is er één.

Weloverwogenheid
Spontaniteit

Clara wordt 30 en haar vriendin wil een feestje voor haar organiseren. Wat zou je haar aanraden?

EENVOUD - Nodig een paar van Clara’s goede vrienden uit voor een glas wijn en een paar lekkere hapjes. Dat is gezellig en je kunt elkaar dan ook goed spreken.

CREATIVITEIT - Verzin een gek plan, en vraag iedereen een bijzondere outfit aan te trekken die iets zegt over hun relatie met Clara. Je wordt maar één keer 30 en zo wordt het een memorabele avond.

Eenvoud
Creativiteit

Je ouders hebben een oude woning gekocht waar het snel afkoelt. Ze houden van de prachtige architectuur van de woning, maar de kou is niet fijn. Wat is jouw advies?

EENVOUD - Trek 's avonds een dikke trui aan.

CREATIVITEIT - Ga op zoek naar de nieuwste technieken en probeer een zo slim mogelijk plan te maken om het huis te isoleren met behoud van de prachtige architectuur.

Eenvoud
Creativiteit

Al jarenlang gaat Peter op familieweekeinde naar Baarn. Volgens een vast ritueel wordt er dan een familiefoto gemaakt door een professionele fotograaf. Dit jaar stelt een neef voor om in plaats daarvan een video te laten maken. Wat zou je Peter adviseren te zeggen?

STABILITEIT - Dat is geen goed idee als daardoor het familieritueel verdwijnt.

ADAPTIVITEIT - Uitstekend plan. Door het ritueel aan te passen aan deze tijd zal iedereen er meer bij betrokken zijn.

Stabiliteit
Adaptiviteit

Je stapt over naar een nieuwe, duurzamere energieleverancier. Wat is het beste abonnement?

STABILITEIT - Een abonnement voor zonne- of windenergie waar je 2 jaar aan vast zit. Je weet wat je hiervoor krijgt en betaalt een vast bedrag per maand.

ADAPTIVITEIT - Een abonnement waarbij je per maand kan kiezen welke energie je geleverd krijgt. Zo kun je altijd 'als eerste' een nieuwe technologische ontwikkeling steunen en zit je nooit ergens aan vast.

Stabiliteit
Adaptiviteit

Jimmy is tevreden met zijn baan in een supermarkt. Zijn werkgever besluit om een nieuw werkrooster in te voeren. Voor Jimmy, en voor veel andere medewerkers, komt dit bijzonder slecht uit. Wat moet Jimmy doen?

GEZAGSGETROUW - Jimmy moet zich aanpassen aan de nieuwe werktijden. Als zo'n beslissing eenmaal is genomen, krijg je alleen maar last als je ze nog probeert te veranderen.

IN VERZET KOMEN - Jimmy moet naar zijn baas toestappen en zeggen dat deze beslissing slecht uitpakt en zo snel mogelijk moet worden teruggedraaid.

Gezagsgetrouw
In verzet komen

Na jarenlang overleg is het dorp van Martine door de provincie aangewezen als locatie van een nieuw natuurgebied. Een aantal boerderijen moet plaatsmaken voor een nieuw waterbergingsgebied. Martine stond pal achter de beslissing, maar nu ze de bezwaren van de boeren hoort, twijfelt ze sterk. Wat zeg je tegen haar?

GEZAGSGETROUW - Bij dit soort beslissingen kun je niet iedereen te vriend houden, daarom is het goed dat de provincie ze na een zorgvuldig proces neemt.

IN VERZET KOMEN - Als Martine overtuigd is van het gelijk van de boeren, moet ze openlijk haar twijfel uitspreken en haar steun voor het project intrekken.

Gezagsgetrouw
In verzet komen

Annika’s buurvrouw organiseert een rommelmarkt om geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS. Een geliefd familielid van Annika is onlangs overleden aan deze ziekte en ze vindt het belangrijk dat in de toekomst niemand meer zo hoeft te sterven. Hoe moet Annika reageren?

DANKBAARHEID - Ze moet haar buurvrouw uitvoerig bedanken, goed dat mensen zich inspannen voor zaken die ze belangrijk vindt.

LIEFDADIGHEID - Ze moet een aantal mooie spullen bij elkaar zoeken en zich aansluiten bij de rommelmarkt van haar buurvrouw.

Dankbaarheid
Liefdadigheid

Er komt een fonds van kapitaalkrachtige particulieren dat tienduizend zonnepanelen gaat uitdelen in Gelderland. Roberto, eigenaar van een pizzarestaurant in Nijmegen, leest over dit initiatief. Wat vind je de beste reactie?

DANKBAARHEID - Wat fijn dat ik misschien een aantal zonnepanelen kan krijgen.

LIEFDADIGHEID - Wat een goed initiatief, ik doneer 50 cent per elke verkochte pizza, dan kunnen er nog meer worden uitgedeeld.

Dankbaarheid
Liefdadigheid
Kies opnieuw de 4 of 5 deugden die je het belangrijkste vindt. Het mogen dezelfde zijn als eerst, maar je kan ook van gedachten zijn veranderd.
MOED - het in gevaar brengen van eigen welzijn in het belang van anderen of het goede. Falen of succes is duidelijk aan jouw handelen te wijten.
VOORZICHTIGHEID - in onzekere situaties een strategie verzinnen om het goede te bewerkstelligen zonder veel (onnodige) risico's te lopen.
GEEN SCHADE AANRICHTEN - het is belangrijk om zo te leven dat andere mensen en de natuur er geen schade van ondervinden.
ZORGZAAMHEID - verantwoordelijkheid nemen voor het geluk van een ander. Proberen te helpen, ook wanneer anderen daar niet direct om vragen.
GULHEID - meer weggeven dan je zelf zou vragen en ook zonder daar iets voor terug te verwachten. Plezier beleven aan grote giften aan anderen.
MATIGHEID - de goede dingen van het leven in beperkte mate tot je nemen. Je beperken in wat je geeft en wat je neemt tot een redelijke hoeveelheid.
WENDBAARHEID - er leiden verschillende wegen naar Rome. Het is belangrijk om je aan te passen aan omstandigheden, ook als je daarvoor van principes af moet wijken.
CONSISTENTIE - als je eenmaal iets hebt besloten, dan is het zaak om vast te houden aan die visie en principes en je niet te veel af te laten leiden door een specifieke situatie.
SOLIDARITEIT - dingen doen of zeggen omdat je anderen wil steunen. Je de problemen van anderen aantrekken als je eigen problemen. Je hoeft het niet altijd overal mee eens te zijn (maar je stelt wel een aantal grenzen).
AUTONOMIE - dingen doen of zeggen omdat je ze wil of vindt. Als je het ergens niet mee eens bent, doe je het niet ook al vindt de rest iets anders.
WELOVERWOGENHEID - een besluit nemen nadat alle feiten zijn gewikt en gewogen.
SPONTANITEIT - een eerste stap zetten omdat die goed aanvoelt. Meteen handelen. Voelen of iets goed of fout is.
EENVOUD - het is belangrijk om jezelf te beperken in je leefstijl en je gedrag tot wat nodig of gepast is.
CREATIVITEIT - het is belangrijk om steeds op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en verrassende mogelijkheden. Leg jezelf daarbij geen beperkingen op.
STABILITEIT - het is belangrijk om evenwicht bewaren als de omgeving verandert, om constant gedrag te vertonen ongeacht de situatie. Een stabiel persoon is iemand waar je op kan bouwen, iemand die je kan vertrouwen zonder (vervelende) verrassingen.
ADAPTIVITEIT - veranderingen zijn nodig om de goede dingen te bereiken. Het heeft geen zin om vast te houden aan oude gebruiken als de tijden veranderen.
GEZAGSGETROUW - het is belangrijk om je aan besluiten te houden die door de juiste groepen of personen zijn genomen.
IN VERZET KOMEN - het is belangrijk om zelf in opstand te komen, met alle risico's vandien, wanneer besluiten van hogerhand verkeerd zijn.
DANKBAARHEID - het is belangrijk om je rekenschap te geven van alles wat je gegeven is.
LIEFDADIGHEID - het is goed om je actief in te spannen voor iets dat je aan het hart gaat zonder daar iets voor terug te vragen.
Email:
{"name":"Deugden (lang)", "url":"https://www.quiz-maker.com/QMR31K9","txt":"Welke van de volgende deugden vind je belangrijk?, Moed of voorzichtigheid?, Geen schade aanrichten of zorgzaamheid?","img":"https://cdn.poll-maker.com/17-717925/alleen.jpeg?sz=1200-00000000001000007500"}
Powered by: Quiz Maker