Upgrade to unlock this Quiz

Unlock unlimited quizzes and responses immediately

Upgrade & Unlock

Ar pažįsti savo miestelį. Joniškėlis

Iš kur kilęs Joniškėlio vardas?
Gyveno daug Jonų
Nuo Karpio pirmosios žmonos vardo Johana
Miesto vardas kilęs nuo vyskupo Jono II Žygimantaičio
Kada įkurtas Joniškėlis?
1606
1684
1846
Kuriai baltų genčiai priklauso Joniškėlis?
Sėliams
Žiemgaliams
Žemaičiai
Kas valdė Joniškėlio dvarą?
Grafai Tiškevičiai
Baronas Liudvikas Ropas
Dvarininkai Karpiai
Surask Joniškėlį iš paukščio skrydžio
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
Jau mirusi paskutinė kilminga joniškėlietė
Barbora Radvilaitė
Marija Joana Karpienė
Kunigaikštienė Birutė
Kas ši moteris?
G. Petkevičaitė - Bitė
S. Kymantaitė - Čiurlionienė
Lazdynų Pelėda
Kuo išgarsėjo Ignas Karpis?
Mokėjo skaniai gaminti
Testamentu, paleisdamas laisvėn savo valstiečius
Turėjo labai daug vaikų
Žemietis, agronomas, profesorius 1975 metais per Lietuvą keliavęs arkliu.
Povilas Snarskis
Juozas Tonkūnas
Petras Vasinauskas
Kokį kaimą išgarsino rašytojas Vyt. Misevičius?
Joniškėlio km.
Austakynės km.
Pamažupių km.
Kam pastatytas šis kryžius?
Vytautui Didžiajam
Pranciškui ir Kazimierui Bizauskams
Lindei – Dobilui
Vilniaus Universitetas įkūrė Joniškėlyje vienintelę tuo metu pasaulyje...(pabaik sakinį)
kirpyklą
sūrių gamyklą
universitetinę pradžios mokyklą ir ligoninę.
Rask Joniškėlio miestelio herbą
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
Ką įamžina ši skulptūra?
Prezidento V. Adamkaus viešnagę Joniškėlyje
1957 m. trispalvę iškėlusių mokinių atminimą
Joniškėlio miestelio 400 – ąjį gimtadienį
Kas pasirašinėjo slapyvardžiu „Dvi moteri“?
G. Petkevičaitė – Bitė ir Žemaitė
Lazdynų Pelėda ir S. Nėris
J. Degutytė ir V. Žilinskaitė
Kam pastatytas šis paminklas?
Prezidentui A. Smetonai
Nežinomam kareiviui
Karininkui Jonui Stapulioniui
Kas pavaizduota stogastulpyje prie kultūros namų?
Keturios mūzos
Geriausi kultūros darbuotojai
Joniškėlio įžymūs veikėjai
Kur auga šis ąžuolas?
Prie Joniškėlio Karpių dvaro
Austakynės kaime
G. Petkevičaitės – Bitės gatvėje
{"name":"Ar pažįsti savo miestelį. Joniškėlis", "url":"https://www.quiz-maker.com/QNFC5FS","txt":"Iš kur kilęs Joniškėlio vardas?, Kada įkurtas Joniškėlis?, Kuriai baltų genčiai priklauso Joniškėlis?","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1906475/4.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker