Βρες το μουντιαλ απ' την μπαλα!

Mexico 1970 (Adidas Telstar)
Russia 2018 (Telstar)
France 1998 (Tricolor)
Korea 2002 (Ferenova)
Germany 2006 (Teamgeist)
South Africa (Jabulani)
Brazil 2014 (Brazuca)
Russia 2018 (Telstar)
Korea 2002 (Ferenova)
Russia 2018 (Telstar)
Germany 2006 (Teamgeist)
1990 Italy (Unico)
Korea 2002 (Ferenova)
Korea 2002 (Ferenova)
South Africa (Jabulani)
Qatar 2022 (Al Rihla)
France 1998 (Tricolor)
USA 1994 (Questra)
Mexico 1986 (Azteca)
USA 1994 (Questra)
Mexico 1970 (Adidas Telstar)
0
{"name":"Βρες το μουντιαλ απ' την μπαλα!", "url":"https://www.quiz-maker.com/QNMNHP775","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/82-3903224/image-2022-10-24-165313421.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker