Wiscat oefentoets

Opgave 1 - Uit het hoofd!
 
19 x 17 =
Opgave 2 - Uit het hoofd! Een topvoetballer verdient 4,5 miljoen euro per jaar. Hij speelt 50 wedstrijden in een jaar van elk 90 minuten. Hoeveel verdient de voetballer gemiddeld per gespeelde minuut?
a) 100 euro
b) 500 euro
c) 900 euro
d) 1000 euro
Opgave 3 - Uit het hoofd! 7x 12 1/2 - 37 1/2 =
Opgave 4 - Uit het hoofd! 25 x 71 =
Opgave 5 - Uit het hoofd! Hoeveel is het één derde deel van 3 1/9?
a) 1 1/3
b) 1 1/9
c) 1 1/27
d) 9 1/3
Opgave 6 - Uit het hoofd! 15030 : 5 =
Opgave 7 - Uit het hoofd! 1440 : 24 =
Opgave 8 - Uit het hoofd! 100 Noorse Kronen kosten €12,02. Rob koopt in Noorwegen iets voor 1195 Kronen. Hoeveel is dat in euro’s?
a) ongeveer 125,00 euro
b) ongeveer 135,00 euro
c) ongeveer 145,00 euro
d) ongeveer 155,00 euro
Opgave 9 - Uit het hoofd! 55 x 26 =
Opgave 10 - Uit het hoofd! 500: 0,05 ? 10.000
a) <
b) =
c) >
Opgave 11 - Uit het hoofd! 1/4 % van 400 =
Opgave 12 - Uit het hoofd! 36 x 15 =
Opgave 13 - Uit het hoofd! 16 x 4.25 =
Opgave 14 - Uit het hoofd! 1/3 + 1/4 : 1/4 =
a) 19/48
b) 1 1/3
c) 2 1/3
d) 5 1/3
Opgave 15 - Uit het hoofd! In de krant staat dat 1 op de 9 mensen tegen het Koningshuis is. Hoeveel procent is dat?
a) 1/9%
b) 9%
c) 11 1/9%
d) 19%
Opgave 16 - Uit het hoofd! 3 1/2 liter is evenveel als:
a) 35 cm³
b) 350 cm³
c) 3500 cm³
d) 35000 cm³
Opgave 17 - Yvonne rekent op haar zakrekenmachine correct uit:
(715,348 + 589,2) x 4,555 = Bij het overschrijven vergeet ze in 594221614 de komma. Wat moet de goede uitkomst zijn?
a) 594,221614
b) 5942,21614
c) 59422,1614
d) 594221,614
Opgave 18 - Hoeveel vierkante millimeter is ongeveer de oppervlakte van een A4-tje
a) 60
b) 600
c) 6000
d) 60 000
Opgave 19 - 
Van Amsterdam naar Rome is 1768 km.
Een touringcar rijdt met een gemiddelde snelheid van 61,12 km per uur (rustpauzes
meegerekend).

Hoe lang duurt de reis?
Rond af op hele uren: uren.
Opgave 20 - Vul in:….. : 5 = 1 2/5
Opgave 21 - Circus “Happy Day” heeft een nieuwe circustent gekocht. In de tekening staan de afmetingen van hun nieuwe circustent.
 
Hoe hoog is de circustent?... meter
Opgave 22 - Is het mogelijk dat iemand 10 miljoen minuten oud is?
a) ja, die persoon is ongeveer 15 jaar oud.
b) ja, die persoon is ongeveer 20 jaar oud.
c) ja, die persoon is ongeveer 25 jaar oud.
d) nee, zo oud kan een mens niet worden.
Opgave 23 - Hier volgt een procedure om de temperatuur in graden Fahrenheit (F) om te rekenen naar graden Celsius (C) :
 
Stap 1: Neem de temperatuur in graden Fahrenheit (F)
Stap 2: Haal er 32 af
Stap 3: Vermenigvuldig het resultaat van stap 2 met 5
Stap 4: Deel het resultaat van stap 3 door 9

Het resultaat is de temperatuur in graden Celsius (C) Welke formule geeft deze procedure weer?
a) C = F - 32 x 5 : 9
b) C = (F - 32) x 5 : 9
c) C = F - (32 x 5) : 9
d) C = F - 32 x (5 : 9)
e) C = F - (32 x 5 : 9)
Opgave 24 - Een meer is op de kaart getekend maar 4 cm lang. In werkelijkheid is het 8 km lang. Op welke schaal is de kaart getekend?
a) 1 : 200
b) 1 : 2000
c) 1 : 20 000
d) 1 : 200 000
Opgave 25 - Vandaag zitten er maar 15 kinderen in een klas, de rest is ziek. Als 40% ziek is, hoeveel kinderen zitten er dan normaal in de klas?
 
(.......) kinderen 
Opgave 26 - Sherry heeft een alcoholpercentage van ongeveer 17%. Jong jenever bevat 35% alcohol. Bij sherry krijg je ongeveer 1 dl in je glas en bij een glas jonge jenever ongeveer 35 ml.
 
Wie heeft na het drinken van één glas het laagste alcoholpercentage in het bloed: de sherrydrinker of de jeneverdrinker?
a) Jeneverdrinker
b) sherrydrinker
c) Het maakt niet uit
d) Dit kun je niet uitrekenen
Opgave 27 - Schrijf als decimaal getal: 3/8 …………
Opgave 28 - 
De heer Van Dijk is 61 jaar.
De heer Van Dijk heeft 4 zonen.
Zoon Jan is twee keer zo oud als zoon Piet.
Zoon Piet is twee keer zo oud als zoon Theo.
Zoon Wim is vijf jaar ouder dan zoon Theo.
De heer Van Dijk is even oud als alle jongens samen.

Hoe oud is zoon Wim?……. jaar
Opgave 29 - In de tekening zie je twee vierkanten in elkaar. Het is de schematische opzet van een tuin. Het kleinste vierkant wordt een grasveld.
 
Bereken de oppervlakte van het grasveld.
 
Rond het antwoord af op één cijfer achter de komma: ….. m²
Opgave 30 - 77584 : 373 =
Opgave 31 - Ik deel een getal door 6, maar om hetzelfde resultaat te krijgen had ik er evengoed van af kunnen trekken. Welk getal is dat?
Opgave 32 - Tijdens het weerbericht wordt verteld dat er windstoten verwacht worden van 20 meter per seconde. Hoeveel kilometer per uur is dat? (….........) km/uur
Opgave 33 - 
Voor het repareren van een wasmachine berekende een bedrijf de kosten met de volgende
formule.
Kosten = € 30 + € 40 x aantal gewerkte uren.
De nieuwe directeur besluit om de kosten per uur te verlagen naar € 35.
Wat gebeurt er met de grafiek van de kosten?
a) De grafiek begint hoger.
b) De grafiek begint lager.
c) De grafiek loopt steiler.
d) De grafiek loopt minder steil.
Opgave 34 - Clovis zegt dat objecten op kaart A kleiner worden afgebeeld dan op kaart B. Tecla zegt dat het meertje op kaart B in werkelijkheid ook kleiner is dan op kaart A. Wie heeft gelijk?
a) Alleen Clovis heeft gelijk.
b) Alleen Tecla heeft gelijk.
c) Clovis en Tecla hebben allebei gelijk.
d) Clovis en Tecla hebben allebei ongelijk.
Opgave 35 Welk deel van het autoverkeer verlaat bij D dit deel van het wegennet?
a) 1/5
b) 2/5
c) 9/10
Opgave 36 - Abdel en Karin hebben een nieuw huis gekocht. Ze willen een houten vloer leggen in de woonkamer. De woonkamer is 3,13 meter breed en 6,45 meter lang. Het hout is te koop in pakken van 1,6 m² (vierkante meter). Hoeveel pakken hout moeten Abdel en Karin kopen voor de woonkamer? ........pakken hout
Opgave 37 - In een zaak worden flesjes van 50 cc gevuld (1 cc = 1 cm³). Hoeveel van die flesjes kun je vullen met 10 liter vloeistof?
a) 2 flesjes
b) 20 flesjes
c) 200 flesjes
d) 2000 flesjes
Opgave 38 - Arie, Bas en Chris verdelen 210 euro in de verhouding van 2 : 3 : 5. Hoeveel euro krijgt Bas?
Opgave 39 - Een vrachtwagen heeft een lading van 3 kuub (m³) zand voor het huis van meneer Gomez gekiept. Meneer Gomez moet het zand met zijn kruiwagen achterom rijden. In de kruiwagen gaat ongeveer 80 liter.
 
Hoeveel keer moet meneer Gomez met zijn kruiwagen rijden om al het geleverde zand te verplaatsen?
a) Tussen 15 en 25 keer
b) Tussen 25 en 35 keer
c) Tussen 35 en 45 keer
Opgave 40 - Het aantal kaarten dat je nodig hebt om een kaartenhuis te bouwen (zie tekening) kun je berekenen met de formule: aantal = 1 ½ (m² + n) Hierin is n het aantal verdiepingen. 
 
Hoeveel kaarten zijn er nodig voor een kaartenhuis met zes verdiepingen?
Opgave 41 - Van de aarde naar de maan is ongeveer 360 000 km. Als een ruimteschip een gemiddelde snelheid heeft van 32 000 km/uur, hoe lang duurt dan deze reis? (.........) uur
Opgave 42 - Een rechthoek heeft een omtrek van 24 cm en een breedte van 4 cm. Hoe groot is de oppervlakte van die rechthoek?
a) 32 cm²
b) 64 cm²
c) 80 cm²
d) 96 cm²
Opgave 43 - Vul de juiste hoeveelheid in: 375 cm³ = …… liter
Opgave 44 - De oppervlakte van een rechthoek is 35 m².Van een andere rechthoek zijn de lengte en breedte elk 3 maal zo groot. Wat is de oppervlakte van deze rechthoek? (....…..) m²
Opgave 45 - Shell biedt 5 miljard euro voor het Amerikaanse Penzoil. Esso wil 6,5 miljard euro betalen. Hoeveel procent is dat meer? (....…..)%
Opgave 46 - De lengte van een aquarium is 70 cm, de breedte 30 cm, de hoogte 28 cm. Het water komt tot ongeveer 4 cm onder de rand (1 liter = 1 dm³ = 1000 cm³) Hoeveel liter water gaat er ongeveer in dit aquarium? ongeveer (……..) liter
Opgave 47 - Op een kaart van Zuid-Holland (schaal 1 : 100 000) is de afstand Gouda - Woerden 20 cm. Hoe groot is deze afstand op een kaart met schaal 1 : 80 000?
a) 16 cm
b) 20 cm
c) 25 cm
Opgave 48 - Vul in:….. x 3 9/10 = 19 1/2
Opgave 49 - 0,78 miljard is de afronding van:
a) 7791326
b) 7804632
c) 781436882
d) 7825428109
Opgave 50 - In een ton kan 2 hectoliter water. Hoeveel volle emmers van 13 liter kan ik er uitscheppen, als de ton 3/4 deel is gevuld? (..…...) volle emmers.
0
{"name":"Wiscat oefentoets", "url":"https://www.quiz-maker.com/QO3HW3KWM","txt":"Opgave 1 - Uit het hoofd!   19 x 17 =, Opgave 2 - Uit het hoofd! Een topvoetballer verdient 4,5 miljoen euro per jaar. Hij speelt 50 wedstrijden in een jaar van elk 90 minuten. Hoeveel verdient de voetballer gemiddeld per gespeelde minuut?, Opgave 3 - Uit het hoofd! 7x 12 1\/2 - 37 1\/2 =","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/81-3829270/opgave-21-wiscat-oefentoets.png?sz=1200-00266000000950005300"}
Powered by: Quiz Maker