Quarantaine Quiz #25

Welke vulkaan barstte in 2010 uit in IJsland en legde daarmee het hele luchtverkeer in Europa lam?
Eyjafjallajökull
Elbrus
Grímsvötn
Etna
Hoeveel volwassenen in Vlaanderen vinden zelf dat ze niet goed of te weinig slapen?
1 op 10
1 op 5
1 op 3
1 op 2
Waar of niet waar: een oudere man die getrouwd is met een veel jongere vrouw heeft minder kans om te scheiden dan een oudere vrouw met een veel jongeren man.
Waar
Niet waar
Waar of niet waar: iemand die van nature impulsief is heeft een hoger risico op zelfdoding.
Waar
Niet waar
Radiogolven, zonlicht, infraroodlicht etc... zijn vormen van niet-ioniserende straling. Wat is niet-ioniserende straling?
Straling die een zwak licht straalt
Straling die men kan horen
Straling die niet-kankerverwekkend is
Straling die men kan opvangen met een geigerteller
Waarmee kan men de energie die uit een zendmast komt vergelijken?
Een gloeilamp
10 haardrogers
Een vliegtuigmotor
Een stuwdam
80% van onze vitamine D...
halen we uit voeding.
maken we zelf.
halen we uit supplementen.
halen we uit water.
In welk jaar stelde Einstein zijn algemene relativiteitstheorie voor?
1815
1865
1915
1965
Waarom verstaan dove Vlamingen en Nederlanders elkaar niet?
Omdat de Nederlanders die gebarentaal spreken die gebaren zoveel heviger doen dat ze voor Vlamingen onbegrijpelijk zijn geworden.
Omdat Vlaamse en Nederlandse gebarentaal twee verschillende talen zijn.
Omdat in Nederland geen gebarentaal bestaat: Nederlandse doven doen aan liplezen.
Omdat de Nederlanders het constant over allerlei rare gerechten hebben die de Vlamingen niet kennen.
Kraaien zijn intelligente dieren. Ze kunnen een nootje kraken door het vanop grote hoogte te laten vallen op de rijweg. Ze hebben dit geleerd aan de hand van wat psychologen 'the law of effect' noemen. Wat houdt dat in?
Leren door trial and error, gissen en missen. Het gedrag dat het gewenste resultaat oplevert zal worden herhaald.
Het gedrag wordt genetisch doorgegeven.
Leren door gedrag af te kijken van mensen.
Ze redeneren over de oplossing voor hun probleem, en denken daar eerst kort bij na.
0
{"name":"Quarantaine Quiz #25", "url":"https://www.quiz-maker.com/QOR4GR0","txt":"Welke vulkaan barstte in 2010 uit in IJsland en legde daarmee het hele luchtverkeer in Europa lam?, Hoeveel volwassenen in Vlaanderen vinden zelf dat ze niet goed of te weinig slapen?, Waar of niet waar: een oudere man die getrouwd is met een veel jongere vrouw heeft minder kans om te scheiden dan een oudere vrouw met een veel jongeren man.","img":"https://cdn.poll-maker.com/53-1971985/vulkaan-etna-13707-xl.jpg?sz=1200-00000000340900505300"}
Powered by: Quiz Maker