Ususret državnoj maturi: Deveti kviz o hrvatskom jeziku

Koja je sintagma sročna?
plesati tango
buket cvijeća
njezina sestra
U kojoj je rečenici upotrijebljen kondicional drugi?
Kad bih ja tamo išao, sve bih drugačije napravio.
Bio bih joj se usudio prići da nije pričala s prijateljicom.
Bila sam šetala uz cestu kad se to dogodilo.
U kojem su primjeru riječi u sinonimijskom odnosu?
konjugacija - sprezanje
fonem - morfem
lingvistika - fonologija
Kako glasi komparativ pridjeva suh?
suhiji
suši
suhlji
Kako glasi instrumental imenice lažac?
lažcem
lašcem
lašcom
lažcom
Koja je točna raščlamba na morfeme pridjeva brodostrojarski?
brod-o-stroj-ar-sk-i
brodo-stroj-ar-ski
brod-o-strojar-ski
Koji je naglasak riječi zrak?
kratkosilazni
dugosilazni
kratkouzlazni
dugouzlazni
Koji je pridjev nastao prefiksalno-sufiksalnom tvorbom?
prohladan
besposlen
odvažan
Koliko je prijedloga u sljedećoj rečenici? Slučajno su se sreli blizu fontane još prije sumraka, prošli pokraj crkve i uputili se prema jezeru koje se nalazi izvan grada.
četiri
pet
šest
U kojoj je rečenici netočan redoslijed zanaglasnica?
Ivan Belostenec je pripadao ozaljskom književnom krugu.
Ivan Belostenec pripadao je ozaljskom književnom krugu.
Ivan je Belostenec pripadao ozaljskom književnom krugu.
0
{"name":"Ususret državnoj maturi: Deveti kviz o hrvatskom jeziku", "url":"https://www.quiz-maker.com/QOZ5BT8H","txt":"Koja je sintagma sročna?, U kojoj je rečenici upotrijebljen kondicional drugi?, U kojem su primjeru riječi u sinonimijskom odnosu?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker