Τι είναι το μακαρόν;
λαχανικό
γλυκό
ζυμαρικό
μπαχαρικό
Τι είναι το παστινάκι;
τυρί
αλλαντικό
λαχανικό
ψάρι
Τι είναι το σαφράν;
μπαχαρικό
όσπριο
γλυκό
ζυμαρικό
Τι είναι το πεκορίνο;
τυρί
φρούτο
βότανο
λαχανικό
"Ντούριαν" ονομάζεται ένα:
αλλαντικό
ψάρι
φρούτο
μπαχαρικό
Το εστραγκόν ή τάραγκον είναι:
λαχανικό
βότανο
τυρί
ζυμαρικό
Η πάβλοβα είναι δημοφιλές:
φρούτο
μπαχαρικό
όσπριο
γλυκό
Η λούντζα είναι:
λαχανικό
αλλαντικό
ζυμαρικό
όσπριο
Το τσορίθο είναι:
αλλαντικό
φρούτο
βότανο
μπαχαρικό
Η γκοργκοντζόλα είναι:
όσπριο
αλλαντικό
τυρί
ζυμαρικό
0
{"name":"Τι είναι το μακαρόν;", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPC0TW45F","txt":"Τι είναι το μακαρόν;, Τι είναι το παστινάκι;, Τι είναι το σαφράν;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker