Universiteit van Vlaanderen Quarantaine Quiz // Dag 6 (25/03/2020)

Wat zijn de mogelijke symptomen als iemand een hersenberoerte heeft?
De persoon wordt bleek, valt flauw en begint te zweten
Je kan dit niet uiterlijk zien
De spieren in het gezicht trekken vreemd samen, het slachtoffer kan zijn arm niet meer opheffen en praten gaat moeizaam
Het haar van het slachtoffer valt versneld uit
Welke vluchtelingen worden beschermd door de Conventie van Genève?
Mensen die vluchten voor de klimaatsverandering
Mensen die vrezen voor vervolging omwille van hun homoseksualiteit en niet beschermd worden door de overheid
Mensen die op de vlucht zijn voor armoede
Mensen die vluchten voor oorlog of geweld
Hoeveel maanden leven we hier gemiddeld korter door luchtvervuiling?
8
2
5
13
Tijdens een lange ruimtereis verandert het brein van astronauten. Welk deel van de hersenen ervaart de meeste impact?
Het deel van de emoties
Het deel van moraliteit
Het deel dat instaat voor sociabiliteit
Het deel van beweging
Kerkklokken zijn in eerste instantie in kerken gehangen om...
de tijd aan te geven.
mensen wakker te maken.
een kerk te versieren.
mensen te mobiliseren, om bv. naar de mis te komen.
Welke tijd komt hier het best overeen met de stand van de zon?
Zomertijd
Wintertijd
Engelse tijd
Centraal-Europese tijd
We nemen nieuws vooral voor waar aan als...
het nieuws door een wetenschapper wordt aangekondigd.
het nieuws spectaculair is.
het in de krant staat in plaats van op TV.
de argumenten stroken met onze eigen argumenten/mening
Wat zie je met een elektronenmicroscoop?
Bacteriën
Donkere materie
Organische stoffen
Atomen en atomaire structuren
Hoe is Vlaamse Gebarentaal ontstaan?
Spontaan
Ze is uitgevonden door een groep linguïsten in Noord-Frankrijk.
Het is een afgeleide van hoe dieren met elkaar communiceren zonder woorden.
Men weet het eigenlijk niet.
Waarom noemt men donkere materie 'donker'?
Omdat het zwart is
Omdat het een duister / mysterieus kantje heeft
Omdat men het niet kan zien - het straalt geen licht uit en het weerkaatst het ook niet.
Omdat men het enkel ziet als de zon niet schijnt
0
{"name":"Universiteit van Vlaanderen Quarantaine Quiz \/\/ Dag 6 (25\/03\/2020)", "url":"https://www.quiz-maker.com/QQ6M3LR","txt":"Wat zijn de mogelijke symptomen als iemand een hersenberoerte heeft?, Welke vluchtelingen worden beschermd door de Conventie van Genève?, Hoeveel maanden leven we hier gemiddeld korter door luchtvervuiling?","img":"https://cdn.poll-maker.com/51-1776927/8.png?sz=1200-00000000000939605300"}
Powered by: Quiz Maker