Upgrade to unlock this Quiz

Unlock unlimited quizzes and responses immediately

Upgrade & Unlock

IKT drošība un personu datu aizsardzība

eslogo
 

IKT drošība un personu datu aizsardzība

Tests ir izstrādāts ES projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
(Nr.1.2.2.3/16/I/002) ietvaros 


Testā ir iekļauti 10 jautājumi. Pēc testa aizpildes Jums būs iespēja redzēt pareizās/nepareizās atbildes un Jūsu zināšanu novērtējuma atzīmi. Lūdzam sākotnēji norādīt informāciju par sevi, tālāk sekos testa jautājumi. Testa aizpilde Jums aizņems aptuveni 10 minūtes. 
Lai veicas testa izpildē!

eslogo
 

IKT drošība un personu datu aizsardzība

Tests ir izstrādāts ES projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
(Nr.1.2.2.3/16/I/002) ietvaros 


Testā ir iekļauti 10 jautājumi. Pēc testa aizpildes Jums būs iespēja redzēt pareizās/nepareizās atbildes un Jūsu zināšanu novērtējuma atzīmi. Lūdzam sākotnēji norādīt informāciju par sevi, tālāk sekos testa jautājumi. Testa aizpilde Jums aizņems aptuveni 10 minūtes. 
Lai veicas testa izpildē!

Vārds, Uzvārds*
Vecums*
jaunāks par 16
55-64
16-24
65 un vairāk
25-54
Dzimums*
sieviete
vīrietis
Nodarbošanās*
students/skolēns
bezdarbnieks
strādājošs
pašnodarbināts
uzņēmējs
pensionēts
Cits
Lūdzu norādiet:
Uzņēmuma nosaukums (ja ir)
Uzņēmuma statuss (darbinieku skaits)
Pašnodarbinātais
Mikrouzņēmums (< 10)
Mazais uzņēmums (< 50)
Vidējais uzņēmums (< 250)
Liels uzņēmums (> 250)
Cits
Lūdzu norādiet:
Tālrunis*
E-pasta adrese
Sistēmas lietotāja apstiprināšana tīklā ir:
Autentifikācija
Audits
Autorizācija
Neatteikšanās
Lai mājas lapas apmeklētājs pārliecinātos, ka notiks drošs savienojums ar konkrēto mājas lapu, pirms adreses ievades pārlūkā jānorāda:
https
smtp
ftp
snmp
Veidojot drošu paroli, tajā jāietver:
Kāds speciālais simbols
Ne mazāk kā 15 cipari
Ne mazāk kā 15 burti
Ne mazāk kā 15 dažāda izmēra burti
Parole Kalnins1234 nav droša, jo:
tajā ir uzvārds un secīgi simboli
pirmais burts ir lielais
pēdējais ir cipars
garums ir īsāks par 15 simboliem
Parole Qwerty1327 nav droša, jo:
tajā ir secīgi simboli
pirmais burts ir lielais
pēdējais ir cipars
garums ir īsāks par 15
Failu rediģēšana nav ieteicama:
Iekārtai pievienotā zibatmiņā (USB flash)
Koplietošanas katalogā
Uzņēmumā esošā serverī
Serverī ārpakalpojuma sniedzēja vietā
Kura no programmām nav ļaunprātīga:
Arhivētāji
Vīrusi
Tārpi
Trojas zirgi
Kāda nav labā prakse datu rezerves kopiju veidošanā:
Glabāt datu kopiju tajā pašā datorā tikai citā mapē
Nozīmīgai informācijai veidot rezerves kopijas
Kopijas glabāt ģeogrāfiski nošķirtās vietās
Izvērtēt datu kopēšanas biežumu, kopiju skaitu un konfidencialitātes prasības
Labā prakse reaģēšanai uz datu noplūdes incidentu ir savlaicīgi izveidota:
Incidentu reaģēšanas komanda
Blakus esoša sistēma, kurā visu iespējams atjaunot
Datu rezerves kopija
Blakus paglabāti visi OS diski
Pēc labas prakses ieteikuma, cik kopijas jāuzglabā, lai nodrošinātos pret neparedzamiem gadījumiem:
3
2
1
16
{"name":"IKT drošība un personu datu aizsardzība", "url":"https://www.quiz-maker.com/QQPQBKK","txt":"Pārbaudi savas zināšanas!","img":"https://cdn.poll-maker.com/15-631367/fb2.jpg?sz=1200-00000000000950005300"}
Powered by: Quiz Maker