Κουίζ. Από αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα

Disappear
Αποκρύπτω
Εξαφανίζομαι
Καταγγέλλω
Προσποιούμαι
Condemn
Expel
Pretend
Descendant
Απόγονος
Πρόγονος
Συγγενής
Δέρμα
Beaver
Feather
Leather
Meager
Πρόθυμος
Πενιχρός
Κακόβουλος
Παραβίαση
Alimony
Infringement
Exemption
Eventually
Απροσδόκητα
Συμπτωματικά
Τελικά
Κάνω ανάληψη
Withdraw
Deposit
Bankroll
Insinuate
Εικάζω
Υπαινίσσομαι
Κάνω σινιάλο
Εξέγερση
Riot
Demonstration
Coup
0
{"name":"Κουίζ. Από αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα", "url":"https://www.quiz-maker.com/QR027IJU3","txt":"Disappear, Προσποιούμαι, Descendant","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker