האם את/ה חווה חרדה חברתית?

פחד או חרדה להשתתף בפעילות קבוצתית
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לאכול או לשתות בנוכחות אנשים
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לדבר עם אנשים בעלי סמכות (כגון מרצה באוניברסיטה, מורה, בוס בעבודה, שוטר)
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לדבר בפני קהל
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה להשתתף במפגשים ואירועים חברתיים
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לדבר בטלפון בפומבי
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לתקשר בהודעות ברשת חברתית (צ'אט)
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה ליצור קשר עין בזמן שיחה
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לשוחח עם אנשים זרים (מוכר, נהג, עובר אורח ברחוב)
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לעמוד במוקד תשומת הלב של אנשים
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה להבחן במבחן הבודק את יכולתך
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה להביע דעה במסגרת מצבים חברתיים
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לצאת לדייטים
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה להשתמש בשירותים ציבוריים
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
פחד או חרדה לכתוב או לעבוד כשאנשים צופים בך
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
הפחד או החרדה מפריעים לתפקוד שלך בעבודה/ בלימודים/ בחברה/ בתפקוד הכללי
כלל לא
מעט
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
{"name":"האם את\/ה חווה חרדה חברתית?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QRVJ0I5K7","txt":"פחד או חרדה להשתתף בפעילות קבוצתית, פחד או חרדה לאכול או לשתות בנוכחות אנשים, פחד או חרדה לדבר עם אנשים בעלי סמכות (כגון מרצה באוניברסיטה, מורה, בוס בעבודה, שוטר)","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker