Hogy sikerült volna a 2009-es kémiaérettségi?

Melyik állítás igaz az elektronegativitásra?
Értéke adott periódusban a rendszám növekedésével csökken.
Értéke az oszlopon belül a rendszám csökkenésével csökken.
A legnagyobb érték a fluorhoz tartozik.
Mértékegysége kJ/mol.
Melyik molekula, illetve ion alakja nem tetraéder?
metánmolekula
ammóniumion
diklórmetán
formaldehid
Hogyan állítják elő az iparban az alumíniumot?
Az alumínium-oxidot hidrogénnel redukálják.
Az alumíniumvegyületek vizes oldatát elektrolizálják.
Az alumínium-oxidot szénnel redukálják.
Az alumínium-oxidot olvadékban elektrolizálják.
Melyik vegyület molekulájában nincs π-kötés?
kén-dioxid
vinil-klorid
szén-dioxid
ammónia
Az alábbi gázok közül melyik nem káros az egészségre, ha közvetlenül belélegezzük?
ózon
klór
hidrogén
hidrogén-klorid
0
{"name":"Hogy sikerült volna a 2009-es kémiaérettségi?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QRYWQM5K7","txt":"Melyik állítás igaz az elektronegativitásra?, Melyik molekula, illetve ion alakja nem tetraéder?, Hogyan állítják elő az iparban az alumíniumot?","img":"https://media0.giphy.com/media/CKlafeh1NAxz35KTq4/giphy-downsized.gif?sz=1200-00000006721000005300"}
Powered by: Quiz Maker