Та өөрийгөө хэр үнэлдэг вэ?

Та үе үе өөрийгөө бусадтай харьцуулдаг уу?
тийм
үгүй
Та өөрөөсөө ичдэг үү?
тийм
үгүй
Та алдаа гаргахдаа өөрийгөө хурцаар шүүмжилдэг үү?
тийм
үгүй
Та өөрийнхөө талаар эерэг гэхээс илүүтэй сөрөг бодолтой байдаг уу?
тийм
үгүй
Таны өмнөх алдаа дуртай зүйлээ хийхээс хязгаарладаг уу?
тийм
үгүй
Та биеийнхээ нэгээс илүү хэсэгт дургүй юу?
тийм
үгүй
Та бусдын өмнө алдаа гаргахаас айдаг уу?
тийм
үгүй
Танд олон нийтийн харилцаанд ороход хүндрэлтэй байдаг уу?
тийм
үгүй
Таныг алдаа гаргахад хүмүүс энэ талаар ярьж, бодож байгаа гэж боддог уу?
тийм
үгүй
Та өнгөрсөн алдаанаасаа ичдэг үү?
тийм
үгүй
Таныг бусад хүн хүлээн зөвшөөрөхгүй үед хэцүү байдаг уу?
тийм
үгүй
Таныг үл тоож, хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байхаас айж хүсээгүй зүйлсээ хийдэг үү?
тийм
үгүй
Та өөрийн сайн талыг аль болох үгүйсгэдэг үү?
тийм
үгүй
Бусад хүн тантай тааламжгүй харилцвал энэ нь танаас боллоо гэж боддог уу?
тийм
үгүй
Хүмүүс таны бодит хүнийг олж мэдвэл дургүйцнэ гэж боддог уу?
тийм
үгүй
Та өөрийн гадаад байдалдаа ихээхэн санаа зовж, цаг зав зарцуулдаг уу?
тийм
үгүй
Та аливаа зүйлсэд өөрийгөө хангалтгүй гэж үздэг үү?
тийм
үгүй
Та өөрийгөө өрсөлдөх чадваргүй гэж боддог уу, ихэвчлэн?
тийм
үгүй
Бусад хүнтэй санал зөрөлдөж, таныг шүүмжлэхэд өөрийгөө буруутгаж тэднийг зөвтгөдөг үү?
тийм
үгүй
Та өөрийн үнэ цэнийг нөхөрлөдөг хүмүүсээрээ тодорхойлдог уу?
тийм
үгүй
0
{"name":"Та өөрийгөө хэр үнэлдэг вэ?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QSC3BXD","txt":"Та үе үе өөрийгөө бусадтай харьцуулдаг уу?, Та өөрөөсөө ичдэг үү?, Та алдаа гаргахдаа өөрийгөө хурцаар шүүмжилдэг үү?","img":"https://cdn.poll-maker.com/25-952269/psychology-tree-head-160235177-72dpi847px.jpg?sz=1200-00000007251000005300"}
Powered by: Quiz Maker