KVÍZ: Te hogy szerepelnél a magyarérettségin?

Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ?
Az előadás monologikus, míg a társalgás dialogikus.
A társalgási nyelvben kisebb jelentősége van a metakommunikációnak, mint egy tudományos előadás során.
Egy tudományos-ismeretterjesztő előadás és egy hétköznapi társalgás kommunikációs célja megegyezik.
A tudományos-ismeretterjesztő előadásra NEM jellemző a terminus technicusok használata.
Milyen logikai viszonyt fejez ki általában a "tehát" mellérendelő kötőszó?
ellentétes
kapcsolatos
következtető
magyarázó
Mit jelent a következő kifejezés: megkondítja a vészharangot?
ellentéteket generál
figyelmeztet a veszélyre
felesleges zavart kelt
becsap valakit
Melyik NEM szinonimája a "népszerű" szónak?
széles körben elterjedt
közismert
közkedvelt
változatos
Milyen szerepük NEM lehet a kérdő mondatoknak egy szövegben?
feszültségkeltés
információközlés
információ kérése
utalás a probléma összetettségére
Melyik szóval NEM helyettesíthető (az eredeti kifejezés értelmét megtartva) a következő szószerkezet aláhúzott tagja: épületes látvány?
nagyszerű
emelkedett
lenyűgöző
városi
0
{"name":"KVÍZ: Te hogy szerepelnél a magyarérettségin?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QSIUMONWR","txt":"Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ?, Milyen logikai viszonyt fejez ki általában a \"tehát\" mellérendelő kötőszó?, Mit jelent a következő kifejezés: megkondítja a vészharangot?","img":"https://cdn.poll-maker.com/63-2692781/exam.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker