Ընտանեկան օրենսգիրք

Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ անձի ամուսնության տարիք կարող է լինել նաև
19 տարեկանը
17 տարեկանը
15 տարեկանը
14 տարեկանը
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ նշվածներից որը չի հանդիսանում ամուսնության արգելք
այն անձանց միջև, որոնցից թեկուզև մեկին դատարանը ճանաչել է անգործունակ
այն անձանց միջև, որոնցից և ոչ մեկ չունի մշտական աշխատանք և բավարար եկամուտներ
որդեգրողների և որդեգրվածների միջև
այն անձանց միջև, որոնցից թեկուզև մեկը գտնվում է օրենքով սահմանված կարգով գրանցված մեկ այլ ամուսնության մեջ
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ նշվածներից որ հանգամանքն ամուսնացած անձի կողմից մյուսից թաքցնելու դեպքում, մյուս ամուսինն իրավունք ունի ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու համար դիմելու դատարան։
սեռավարակ
արտամուսնական կապեր
մինչև ամուսնությունն այլ անձից երեխա կամ երեխաներ
չափից դուրս սեր և կապվածություն մայրիկի հետ
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ ամուսինը, առանց կնոջ համաձայնության, իրավունք չունի ամուսնալուծության դիմում ներկայացնելու
կնոջ ծանր հոգեկան վիճակում գտնվելու ընթացքում
կնոջ՝ հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում
կնոջ՝ արտերկրում գտնվելու ընթացքում
կնոջ հղիության ընթացքում
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու դեպքում բարեխիղճ ամուսինն իրավունք ունի
պահպանել համատեղ կյանքում ձեռք բերված կարողության կեսը
պահպանել բարիդրացիական կապերը նախկին ամուսնու հետ
պահպանել ամուսնության պետական գրանցման ժամանակ ընտրված ազգանունը
պահպանել միասին նկարները ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ ամուսիններից յուրաքանչյուրն ազատ է
աշխատանք, նախասիրություն, ինքնազարգացման հնարավորությունների և բնակության վայր ընտրելու հարցում
աշխատանք, զբաղմունք, մասնագիտություն, բնակության վայր ընտրելու հարցում
աշխատանք, մասնագիտություն, հագուստ, կյանքի կանոններ և ընկերներ ընտրելու հարցում
ամուսնու ծնողներին հայրիկ/մայրիկ դիմելու հարցում
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ նշվածներից որը ներառված չէ դատական կարգով ամուսնալուծությունը կատարելու ցանկում։
ամուսիններից մեկի արդեն մեկ անգամ դատարանով կարգով բաժանված լինելու դեպքում
ամուսինները ցանկանում են փոխադարձ համաձայնությամբ ամուսնալուծվել դատական կարգով
ամուսիններից մեկը, չնայած առարկության բացակայության, խուսափում է ամուսնալուծությունը քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում կատարելուց
բացակայում է ամուսնալուծության մասին ամուսիններից մեկի համաձայնությունը
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ դատական կարգով բաժանվելու ժամանակ ամուսինների միջև համաձայնության բացակայության դեպքում դատարանը պարտավոր չէ
որոշել, թե որ ծնողից և ինչ չափով պետք է ալիմենտ (ապրուստավճար) բռնագանձվի
ամուսնուց ապրուստի միջոց ստանալու իրավունք ունեցող մյուս ամուսնու պահանջով որոշել այդ միջոցների չափը
որոշել ամուսնալուծությունից հետո երեխաների՝ ամուսիների բարեկամների շփման շրջանակը
որոշել, թե ամուսնալուծությունից հետո ծնողներից ում հետ պետք է ապրեն երեխաները
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ մինչև քանի տարին չլրացած անձն է համարվում երեխա։
15
16
17
18
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ քանի տարին լրացած երեխայի կարծիքը հաշվի առնելը պարտադիր է` կապված խղճի ազատության հետ, որոշակի միջոցառումներին մասնակցելու, արտադպրոցական կրթություն ստանալուց հրաժարվելու, ծնողներից որևէ մեկի հետ ապրելու, հարազատների հետ շփվելու, օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:
8
10
12
14
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը տնօրինելու երեխայի իրավունքը սահմանվում է`
ծնողների համաձայնությամբ
ՀՀ Կառավարության որոշմամբ
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշմամբ
Քաղաքացիական օրենսդրությամբ
Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ նշվածներից որը չի հանդիսանում ծնողական իրավունքներից զրկելու հիմք:
չարաշահում են իրենց ծնողական իրավունքները, այդ թվում` իրենց վարքագծով վնասակար ազդեցություն են գործում երեխայի վրա
առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում են վերցնել իրենց երեխային ծննդատնից կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններից
տառապում են խաղամոլությամբ և ունեն ծայրահեղական քաղաքական հայացքներ
մեկ տարի անընդմեջ չարամտորեն խուսափում են ծնողական պարտականությունները կատարելուց, այդ թվում` ալիմենտ վճարելուց
0
{"name":"Ընտանեկան օրենսգիրք", "url":"https://www.quiz-maker.com/QSNBG1OG","txt":"Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ անձի ամուսնության տարիք կարող է լինել նաև, Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ նշվածներից որը չի հանդիսանում ամուսնության արգելք, Ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի՝ նշվածներից որ հանգամանքն ամուսնացած անձի կողմից մյուսից թաքցնելու դեպքում, մյուս ամուսինն իրավունք ունի ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու համար դիմելու դատարան։","img":"https://cdn.poll-maker.com/54-2097846/santorini-marriage-proposal-dana-villas.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker