IQ тестийн богино хувилбар
 
 

IQ тестийн богино хувилбар

Энэхүү IQ тест нь 16-с дээш насны нийт хүн амын 90-95% нь амжилттай гүйцэтгэдэг, персентайл ранкийн 30-49 оноо дээр тулгуурласан олон нийтэд зориулсан хөнгөрүүлсэн (screening) тест болно. Өөрөөр хэлбэл хүн амын 50-70% нь амжилттай гүйцэтгэдэг хүн амын гүйцэтгэж чаддаг гүйцэтгэлтэй харьцуулсан хөнгөвчилсэн тест болно.

Хэрэв оюун ухааны итгэлцүүр буюу IQ оноогоо тогтоолгохыг хүсвэл манай тестийн сангаар дамжуулан персентайл ранкийн 50-75 онооны гүйцэтгэл дээр тулгуурласан тест бөглөх боломжтой.

 

IQ тест нь хэл яриа, орон зайн логик, математик логикийн оюуны чадамж тус бүрийн үр дүнг нэгтгэж оюун ухааны чадварын итгэлцүүрийн оноо тогтоодог. Тестийн үр дүн нь таны IQ оноог бүрэн тодорхойлоход дөхөм үзүүлж урьдчилан үр дүнгээ харах боломж олгоно. 

Тестийн үр дүн нь буруу хариулсан хариултыг тоолж хувьчилдаг уламжлалт аргаар хэмждэггүй бөгөөд орчин үеийн Сэтгэл судлалын ухааны психометрик тестийн хүн амын дундаж гүйцэтгэлийн нормтой буюу персентайл онооны ранкаар таны чадварыг харуулдаг. Таны чадварын оноогоор орон зайн логик чадварыг тань тогтооно гэсэн үг юм. 

 Төгс хүн гэж байдаггүй ч таны ухамсарт далд нуугдсан чадвар, таны ажил мэргэжлийн онцлог, ажиллах арга барилыг тогтоож, Танд байгалаас өгөгдсөн гайхалтай өгөгдлийг нээж харуулахад тань бид мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхийг зорин ажиллаж байна. 

 Энэ тест 30 асуулттай бөгөөд асуулт бүр гүйцэтгэх хугацаатайг анхаарна уу.  Цаг дуусмагц дараагийн тест рүү шилждэг болно.

Та тестийг тайван орчинд танд хүн ба орчны юмс саад болохгүй байх үед гүйцэтгэхийг танаас хүсье.  

 

Гүнээ хүндэтгэсэн, 

Психометрик  

 
 
 

Энэхүү IQ тест нь 16-с дээш насны нийт хүн амын 90-95% нь амжилттай гүйцэтгэдэг, персентайл ранкийн 30-49 оноо дээр тулгуурласан олон нийтэд зориулсан хөнгөрүүлсэн (screening) тест болно. Өөрөөр хэлбэл хүн амын 50-70% нь амжилттай гүйцэтгэдэг хүн амын гүйцэтгэж чаддаг гүйцэтгэлтэй харьцуулсан хөнгөвчилсэн тест болно.

Хэрэв оюун ухааны итгэлцүүр буюу IQ оноогоо тогтоолгохыг хүсвэл манай тестийн сангаар дамжуулан персентайл ранкийн 50-75 онооны гүйцэтгэл дээр тулгуурласан тест бөглөх боломжтой.

 

IQ тест нь хэл яриа, орон зайн логик, математик логикийн оюуны чадамж тус бүрийн үр дүнг нэгтгэж оюун ухааны чадварын итгэлцүүрийн оноо тогтоодог. Тестийн үр дүн нь таны IQ оноог бүрэн тодорхойлоход дөхөм үзүүлж урьдчилан үр дүнгээ харах боломж олгоно. 

Тестийн үр дүн нь буруу хариулсан хариултыг тоолж хувьчилдаг уламжлалт аргаар хэмждэггүй бөгөөд орчин үеийн Сэтгэл судлалын ухааны психометрик тестийн хүн амын дундаж гүйцэтгэлийн нормтой буюу персентайл онооны ранкаар таны чадварыг харуулдаг. Таны чадварын оноогоор орон зайн логик чадварыг тань тогтооно гэсэн үг юм. 

 Төгс хүн гэж байдаггүй ч таны ухамсарт далд нуугдсан чадвар, таны ажил мэргэжлийн онцлог, ажиллах арга барилыг тогтоож, Танд байгалаас өгөгдсөн гайхалтай өгөгдлийг нээж харуулахад тань бид мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхийг зорин ажиллаж байна. 

 Энэ тест 30 асуулттай бөгөөд асуулт бүр гүйцэтгэх хугацаатайг анхаарна уу.  Цаг дуусмагц дараагийн тест рүү шилждэг болно.

Та тестийг тайван орчинд танд хүн ба орчны юмс саад болохгүй байх үед гүйцэтгэхийг танаас хүсье.  

 

Гүнээ хүндэтгэсэн, 

Психометрик  

 
 
 
Таны нас?
Таны хүйс?
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Таны мэргэжил? (Заавал монголоор бичих албагүй, галиглаж болно.)
Таны имэйл хаяг:
I. Математик логикийн тест:
 
Математик логикийн тус тест нь энгийн, аравт, бутархай, хуваарьт, хувьчилах гэх мэт олон янзын арфиметик үйлдэлүүдээс бүрдсэн дасгалуудтай.
 
Тест бөглөх заавар:
 
Жишээ нь: Автобусны билетийн үнэ 500 төгрөг байсан. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 550 төгрөг болж нэмэгджээ. Билет хэдэн хувь өссөн бэ?
А.10% B.20% С.30%
 
Зөв хариулт А.10%
Асуулт бүр гүйцэтгэх минуттай тул хугацаанд нь амжиж хариулаарай. Минутандаа хариулж амжаагүй бол дараагийн асуулт шууд гарч ирэхийг анхаарна уу.
 
Тестээ эхлүүлцгээе.
I. Математик логикийн тест:
 
Математик логикийн тус тест нь энгийн, аравт, бутархай, хуваарьт, хувьчилах гэх мэт олон янзын арфиметик үйлдэлүүдээс бүрдсэн дасгалуудтай.
 
Тест бөглөх заавар:
 
Жишээ нь: Автобусны билетийн үнэ 500 төгрөг байсан. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 550 төгрөг болж нэмэгджээ. Билет хэдэн хувь өссөн бэ?
А.10% B.20% С.30%
 
Зөв хариулт А.10%
Асуулт бүр гүйцэтгэх минуттай тул хугацаанд нь амжиж хариулаарай. Минутандаа хариулж амжаагүй бол дараагийн асуулт шууд гарч ирэхийг анхаарна уу.
 
Тестээ эхлүүлцгээе.
I.1. Асуултын тэмдэгийн оронд хэд гэсэн тоо байж хариу гарах вэ? 8 * ? =96
A. 6
B. 8
D. 9
C. 12
E. 14
2. Хуваарьт тоо хэдэн хувьтай тэнцүү вэ? 3/4 = ....... %
A.10%
B.25%
C.40%
D.50%
E.75%
F.85%
3. Та 3 хүнтэй нийлээд пицца авч иджээ. 2 хүн нь 3/5-ыг идсэн бол 3 дахь хүнд хэдэн хувьтай тэнцэх пицца үлдсэн вэ?
А. 2%
B.15%
C.20%
D.30%
E. 40%
4. Дараах тоон дарааллыг гүйцээнэ үү?
 
A. 0
B. 2
C. 4
D. 6
E. 8
5. Онгоцонд нийт 200 зорчигч тус бүр15 кг гар тээштэй суусан. Гар тээшний нийт жин хэд вэ?
A. 300 kg
B. 600 kg
D. 6,000 kg
C. 3,000 kg
6. Орхигдсон тоо хариулт дотор өгөгдсөн байна уу?
 
A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
E. 25
7. Принтер 1 минутанд 30 хуудас хэвлэдэг бол 1 цагт хэдэн хуудас хэвлэх вэ?
A. 18
B. 180
C. 1,800
D. 18,000
8. Орхигдсон тоо хэд вэ?
 
A.30
B.31
C.32
D.33
E.34
9. Хэрвээ А барааг 10 төгрөгөөр худалдаж аваад 12 төгрөгөөр зарвал хэдэн хувийн ашиг олох вэ?
А. 5%
B.10%
C.15%
D.20%
E. 25%
10. 20-30 хүртэл хэдэн хувь өссөн бэ?
А. 10%
B.20%
C.30%
D.30%
E.40%
F.50%
II. Хэл ярианы оюуны чадварын тест
 
 
Тест бөглөх заавар:
 
Хэл ярианы тест эхлэх гэж байна.
Жишээ.  Үгүүдийн ерөнхий утгыг олно уу.
                                Үнээ, муур, арслан
1. Гэрийн тэжээвэр амьтан, 2. Гаршуулсан амьтан 3. Сүүн тэжээлт амьтан
 
Зөв хариулт нь 3-р хариулт буюу сүүн тэжээлт амьтан гэх мэт.
II. Хэл ярианы оюуны чадварын тест
 
 
Тест бөглөх заавар:
 
Хэл ярианы тест эхлэх гэж байна.
Жишээ.  Үгүүдийн ерөнхий утгыг олно уу.
                                Үнээ, муур, арслан
1. Гэрийн тэжээвэр амьтан, 2. Гаршуулсан амьтан 3. Сүүн тэжээлт амьтан
 
Зөв хариулт нь 3-р хариулт буюу сүүн тэжээлт амьтан гэх мэт.
II.1. "Дагжих" гэдэг үгийн хамгийн ойролцоо утга аль нь вэ?
1. Дүүрэн
2. Даарах
3. Чичрэх
4. Давчдах
2. Үгийн ерөнхий утгыг олно уу. "Хязгаарлах, Саатуулах, Хориглох"
1. Хөдөлгөөнийг хаах
2. Яллах
3. Хөл хорио
4. Шоронд хорих
3. Аль үг нь ойролцоо бус утгатай вэ? "Хүндэтгэх"
1. Бишрэх
2. Үл тоох
3. Өргөмжлөх
4. Дээш суух
4. Шүүх гол зорилго нь
1. Шийтгэх
2. Үнэлэх
3. Гэмт хэрэг
4. Буруушаах
5. Аль үг нь ойролцоо бус утгатай вэ? "Мохоох"
1. Бусдыг айлгах
2. Жижигрүүлэх
2. Сайшаах
3. Цуцаах
6. Дараах үгийн утгыг аль үг нь илүү тодотгох вэ? "Өөд нь татах"
1. Ахиж дэвших
2. Дахин эмхлэх
3. Арилгах
4. Сулруулах
7. Дараах үгийн эсрэг утгатай үгийг олно уу. "Дуулгаваргүй"
1. Гөжүүд биш
2. Гутранги
3. Зөрүүд
4. Даруулгагүй
8. "Халууны шил, цаг, шугам" нийтлэг шинж нь юу вэ?
1. Тоо
2. Багаж
3. Хэмжүүр
4. Хэмжигдэхүүн
9. "Ажил" гэдэг үг орсон холбоо үг зохиовол аль нь хамгийн тохиромжтой вэ?
1. Цалин
2. Хариуцлага
3. Хувцас
4. Хөдөлмөр
10. Зүйр үг: "Уул үзээгүй байж......шууна, ус үзээгүй байж........тайлна" тохирох үгийг олно уу?
1. ханцуй, өмд
2. ханцуй, гутал
3. хормой, цамц
4. хормой, гутал
III. Орон зайн логикийн оюуны чадварын хэсэг
 
Тест бөглөх заавар:
 
Орон зайн логикийн тест бөглөх жишээтэй танилцана уу.
 
Хариултуудаас сонгоно. Зөв хариулт нь 5 дугаар хариулт. Эгнээ хэвтээ болон босоо эгнээ бүр нь гурвалжин, дугуй, ромбо гэсэн дүрсүүдээс бүтсэн байна. 
 
III. Орон зайн логикийн оюуны чадварын хэсэг
 
Тест бөглөх заавар:
 
Орон зайн логикийн тест бөглөх жишээтэй танилцана уу.
 
Хариултуудаас сонгоно. Зөв хариулт нь 5 дугаар хариулт. Эгнээ хэвтээ болон босоо эгнээ бүр нь гурвалжин, дугуй, ромбо гэсэн дүрсүүдээс бүтсэн байна. 
 
III.1 Дүрсүүдийн үргэлжлэх дарааллыг зөв болгож гүйцээнэ үү. Асуултын тэмдэг бүхий хоосон зайд аль дүрс нь тохирох вэ?
 
 
0%
0
А.
 
0%
0
B.
 
0%
0
C.
 
III.2 Асуултын тэмдгийн оронд аль дүрс байх вэ?  
 
 
0%
0
A.
 
0%
0
B.
 
0%
0
C.
 
III.3. Асуултын тэмдгийн оронд аль дүрс байх вэ?  
 
 
0%
0
A.
 
0%
0
B.
 
0%
0
C.
 
III. 4. Зураг дээрх дүрсүүдтэй нийтлэг шинжтэй дүрсийг сонгоно уу?
 
0%
0
A.
0%
0
B.
0%
0
C.
III.5. Зураг дээрх дүрсүүдтэй нийтлэг шинжтэй дүрсийг сонгоно уу?
 
0%
0
A.
0%
0
B.
0%
0
C
III.6. Асуултын тэмдгийн оронд дараах дүрсүүдийн аль нь тохирох вэ? 
 
0%
0
A. 
 
0%
0
B.
 
0%
0
C.
 
III.7 Асуултын тэмдэг бүхий хоосон зайг хариултанд байгаа дүрсний аль нь нөхөх вэ? 
 
0%
0
A.
0%
0
B.
0%
0
C.
III.8. Дүрсүүдийн үргэлжлэх дарааллыг зөв болгон гүйцээнэ үү. Асуултын тэмдгийн оронд аль дүрс нь байх вэ? 
 
0%
0
A. 
 
0%
0
B. 
 
0%
0
C. 
 
III.9. Дүрсүүдийн үргэлжлэх дарааллыг зөв болгон гүйцээнэ үү. Асуултын тэмдгийн оронд аль дүрс нь байх вэ? 
 
0%
0
A.
0%
0
B.
 
0%
0
C.
 
III.10. Асуултын тэмдгийн оронд аль дүрс нь байх вэ? 
 
0%
0
A.
 
0%
0
B.
 
0%
0
C.
 
{"name":"IQ тестийн богино хувилбар", "url":"https://www.quiz-maker.com/QSQYDV488","txt":"Энэхүү IQ тест нь 16-с дээш насны нийт хүн амын 90-95% нь амжилттай гүйцэтгэдэг, персентайл ранкийн 30-49 оноо дээр тулгуурласан олон нийтэд зориулсан хөнгөрүүлсэн (screening) тест болно. Өөрөөр хэлбэл хүн амын 50-70% нь амжилттай гүйцэтгэдэг хүн амын гүйцэтгэж чаддаг гүйцэтгэлтэй харьцуулсан хөнгөвчилсэн тест болно. Хэрэв оюун ухааны итгэлцүүр буюу IQ оноогоо тогтоолгохыг хүсвэл манай тестийн сангаар дамжуулан персентайл ранкийн 50-75 онооны гүйцэтгэл дээр тулгуурласан тест бөглөх боломжтой.   IQ тест нь хэл яриа, орон зайн логик, математик логикийн оюуны чадамж тус бүрийн үр дүнг нэгтгэж оюун ухааны чадварын итгэлцүүрийн оноо тогтоодог. Тестийн үр дүн нь таны IQ оноог бүрэн тодорхойлоход дөхөм үзүүлж урьдчилан үр дүнгээ харах боломж олгоно.  Тестийн үр дүн нь буруу хариулсан хариултыг тоолж хувьчилдаг уламжлалт аргаар хэмждэггүй бөгөөд орчин үеийн Сэтгэл судлалын ухааны психометрик тестийн хүн амын дундаж гүйцэтгэлийн нормтой буюу персентайл онооны ранкаар таны чадварыг харуулдаг. Таны чадварын оноогоор орон зайн логик чадварыг тань тогтооно гэсэн үг юм.     Төгс хүн гэж байдаггүй ч таны ухамсарт далд нуугдсан чадвар, таны ажил мэргэжлийн онцлог, ажиллах арга барилыг тогтоож, Танд байгалаас өгөгдсөн гайхалтай өгөгдлийг нээж харуулахад тань бид мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхийг зорин ажиллаж байна.     Энэ тест 30 асуулттай бөгөөд асуулт бүр гүйцэтгэх хугацаатайг анхаарна уу.  Дунджаар нэг асуултанд 30 секундын дотор амжиж хариулна уу.   Та цагаа хэмнэх үүднээс зарим тестийг түр алгасаж, дараагийн тестийг бөглөж дуусаад буцаж дутуу орхисон тестээ гүйцээн хариулах боломжтой.  Та тестийг тайван орчинд танд хүн ба орчны юмс саад болохгүй байх үед гүйцэтгэхийг танаас хүсье.      Гүнээ хүндэтгэсэн,  Психометрик      Заавар тесттэй танилцая!!!, Таны нас?, Таны хүйс?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/88-4300365/iq-zurag.jpg?sz=1200-00000003551000005300"}
Powered by: Quiz Maker