Typ Technicke Kariery SK

Chcem vytvárať niečo atraktívne priamo pre používateľa - čo uvidia a budú používať každý deň.
Áno
Nie
Chcel/a by som začať tech kariéru, ale nie nevyhnutne ako programátor/ka.
Áno
Nie
Rád/a pracujem s dátami a zaujímam sa o správu databáz.
Áno
Nie
Skôr ma zaujímajú programátorské procesy ako tie obchodné.
Áno
Nie
Som dobrý komunikátor. Nie je pre mňa problém rozprávať sa s klientmi, rozumieť ich prianiam a potrebám.
Áno
Nie
Je pre mňa dôležité, aby výsledky mojej práce boli priamo viditeľné a prístupné klientom/zákazníkom.
Áno
Nie
Riešenie administratívnych úloh zameraných na technológie mi nerobí problém.
Áno
Nie
Zaujímajú ma procesy na pozadí. Mám silnú motiváciu ich spoznať a pochopiť.
Áno
Nie
Bavia ma témy ako umelá inteligencia, Big Data a dátová veda.
Áno
Nie
Mám skúsenosti s prácou v tzv. centrách zdieľaných služieb alebo v inej medzinárodnej firme.
Áno
Nie
Nevadí mi obchodná prezentácia a firemné jednanie.
Áno
Nie
Som systematický/á a zakladám si na tom, že veci mám zorganizované a roztriedené. Nie je mi cudzie ani štruktúrovanie, keď na to dôjde.
Áno
Nie
Preferujem prácu vo vopred definovanom prostredí, kde mám už postarané o osvedčené postupy.
Áno
Nie
Veľmi rád/a sa do svojej práce ponorím do hĺbky. Detaily ma fascinujú, takže pre mňa nie je problém sa s nimi popasovať.
Áno
Nie
Viem riešiť problémy a logické uvažovanie patrí k mojim silným stránkam. Väčšinou ľahko pochopím, ako procesy fungujú
Áno
Nie
Som kreatívny na to, aby som vytvoril/a vizuálne dobrý webový dizajn.
Áno
Nie
Rád/a by som sa zaoberal/a nástrojmi a technikami vizualizácie dát.
Áno
Nie
Moja hlavná motivácia pre zmenu kariéry je kvalita života.
Áno
Nie
Podrobnosti o tom, ako veci fungujú technicky, sú pre mňa menej dôležité ako to, že mám funkčný produkt.
Áno
Nie
Som dobrý/á v riešení problémov a mám výborné analytické schopnosti, avšak zložité programovacie jazyky sa učiť nechcem.
Áno
Nie
Pri práci na projekte mi nevadí, keď je moja práca „v pozadí”. Nemusím pracovať na najviditeľnejšej časti produktu, ale aj napriek tomu viem, že je to cenná a dôležitá činnosť.
Áno
Nie
Pozície ako product owner, dátový architekt alebo business analytik by pre mňa mohli byť z dlhodobého hľadiska zaujímavou kariérnou cestou, o programovanie sa nezaujímam.
Áno
Nie
Som ochotný/á zdokonaliť a rozšíriť svoje zručnosti učením sa nových jazykov a programov.
Áno
Nie
Som technický človek, ktorý miluje riešenie matematických problémov, algoritmy a databázy.
Áno
Nie
Používateľské prostredie i procesy na pozadí vývoja ma zaujímajú na rovnakej úrovni.
Áno
Nie
Je pre mňa veľmi dôležité získať novú prácu vo svojej novej profesii čo najskôr po ukončení štúdia.
Áno
Nie
Zaujímajú ma tiež obchodné procesy, nielen kódovanie.
Áno
Nie
{"name":"Typ Technicke Kariery SK", "url":"https://www.quiz-maker.com/QSUL6ZNPR","txt":"Chcem vytvárať niečo atraktívne priamo pre používateľa - čo uvidia a budú používať každý deň., Chcel\/a by som začať tech kariéru, ale nie nevyhnutne ako programátor\/ka., Rád\/a pracujem s dátami a zaujímam sa o správu databáz.","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker