KVIZ: Cilji trajnostnega razvoja in migracije

Fotografija je nastala v Ukrajini.
 
Kolikšen odstotek svetovnega prebivalstva živi v hudem pomanjkanju osnovnih dobrin, pomembnih za izpolnitev osnovnih življenjskih potreb, kot so hrana, bivališče, zdravje (absolutna oz. skrajna revščina)?
 
manj kot 1 %
10 %
28 %
10 % svetovnega prebivalstva (767 milijonov ljudi) danes živi v hudem pomanjkanju dobrin z manj kot 1,54 EUR na dan = absolutna revščina. Največ ljudi v skrajni revščini živi v Afriki – 40 % prebivalstva.
 
Cilj 1 & migracije
Zaradi revščine je leta 2014 svoje domove vsak dan zapustilo 42.000 ljudi po svetu in v želji po boljšem življenju odšlo drugam.
 
*Relativna revščina = stanje pomanjkanja dobrin glede na doseženo raven blaginje v drugih družbenih skupnostih.
10 % svetovnega prebivalstva (767 milijonov ljudi) danes živi v hudem pomanjkanju dobrin z manj kot 1,54 EUR na dan = absolutna revščina. Največ ljudi v skrajni revščini živi v Afriki – 40 % prebivalstva.
 
Cilj 1 & migracije
Zaradi revščine je leta 2014 svoje domove vsak dan zapustilo 42.000 ljudi po svetu in v želji po boljšem življenju odšlo drugam.
 
*Relativna revščina = stanje pomanjkanja dobrin glede na doseženo raven blaginje v drugih družbenih skupnostih.

Fotografija je nastala v Sloveniji.

Leta 2016 je v Sloveniji pod pragom revščine živelo toliko ljudi, kot jih šteje katero slovensko mesto?

Velenje
Ljubljana
Maribor
Leta 2016 je v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živelo 280.000 ljudi, približno toliko, kot je prebivalcev mesta Ljubljana.
 
Cilj 1 & migracije
Vsako leto v želji po boljšem življenju Slovenijo zapusti med 7.000 in 9.000 prebivalcev, ki odidejo na delo v tujino, med njimi je 41 %  starih med 25 in 39 let.
 
Leta 2016 je v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živelo 280.000 ljudi, približno toliko, kot je prebivalcev mesta Ljubljana.
 
Cilj 1 & migracije
Vsako leto v želji po boljšem življenju Slovenijo zapusti med 7.000 in 9.000 prebivalcev, ki odidejo na delo v tujino, med njimi je 41 %  starih med 25 in 39 let.
 

Fotografija je nastala v Burundiju.

Na kateri celini živi največ ljudi, ki trpijo zaradi hudega pomanjkanja hrane?
Aziji
Afriki
Južni Ameriki
Največ ljudi, ki trpijo zaradi lakote, živi v Aziji (520 milijonov), sledi Afrika (243 milijonov). V Afriki je lačen vsak peti, v Aziji vsak enajsti posameznik (Afrika ima 1,2 milijarde prebivalcev, Azija ima 4,6 milijarde prebivalcev).
 
 
Cilj 2 & migracije
Največji delež migrantov/beguncev prihaja iz držav, ki trpijo zaradi lakote in oboroženih spopadov. Pomoč pri kmetijstvu in vzpostavitev miru bi prebivalstvo odvrnila od migracij in spodbudila, da bi se ljudje vrnili.
 
Največ ljudi, ki trpijo zaradi lakote, živi v Aziji (520 milijonov), sledi Afrika (243 milijonov). V Afriki je lačen vsak peti, v Aziji vsak enajsti posameznik (Afrika ima 1,2 milijarde prebivalcev, Azija ima 4,6 milijarde prebivalcev).
 
 
Cilj 2 & migracije
Največji delež migrantov/beguncev prihaja iz držav, ki trpijo zaradi lakote in oboroženih spopadov. Pomoč pri kmetijstvu in vzpostavitev miru bi prebivalstvo odvrnila od migracij in spodbudila, da bi se ljudje vrnili.
 
Pričakovana življenjska doba ljudi v ekonomsko manj razvitih državah je koliko let nižja kot v razvitih delih sveta?
5
10
25
Pričakovana življenjska doba ljudi v ekonomsko manj razvitih državah je 10 let nižja, kot v razvitih delih sveta.
 
Kljub določenemu napredku, vedno večji delež otrok v Podsaharski Afriki in Južni Aziji umre za posledicami malarije, podhranjenosti in črevesnih bolezni. Otroci, rojeni v revščini, imajo skoraj dvakrat več možnosti, da umrejo pred petim letom starosti.
 
Cilj 3 & migracije
Zdravje beguncev in migrantov, ki prihajajo z območij konfliktov ter revščine, je pogosto načeto, zaradi dolge poti in slabih higienskih pogojev na poti in v kampih. Pogoste so črevesne okužbe, hepatitis A, tifus, virusna prehladna obolenja (tudi bolj ranljiva skupina za okužbo s COVID 19), tuberkuloza in kožne bolezni.
 
Pričakovana življenjska doba ljudi v ekonomsko manj razvitih državah je 10 let nižja, kot v razvitih delih sveta.
 
Kljub določenemu napredku, vedno večji delež otrok v Podsaharski Afriki in Južni Aziji umre za posledicami malarije, podhranjenosti in črevesnih bolezni. Otroci, rojeni v revščini, imajo skoraj dvakrat več možnosti, da umrejo pred petim letom starosti.
 
Cilj 3 & migracije
Zdravje beguncev in migrantov, ki prihajajo z območij konfliktov ter revščine, je pogosto načeto, zaradi dolge poti in slabih higienskih pogojev na poti in v kampih. Pogoste so črevesne okužbe, hepatitis A, tifus, virusna prehladna obolenja (tudi bolj ranljiva skupina za okužbo s COVID 19), tuberkuloza in kožne bolezni.
 

Fotografija je nastala v Ruandi.

Koliko otrokom in najstnikom po svetu je onemogočeno izobraževanje?
36 milijonom
142 milijonom
258 milijonom

Po svetu je okoli 258 milijonom otrokom in mladostnikom onemogočeno izobraževanje, le 49 % najstnikov zaključi srednješolsko izobraževanje.

Dekleta imajo manj možnosti za izobraževanje kot fantje. Zato od 780 milijonov nepismenih ljudi dve tretjini predstavljajo ženske (skoraj 4-kratnik prebivalstva Rusije).
 
Cilj 4 & migracije
Konflikti in naravne katastrofe vsako leto prekinejo izobraževanje okoli 75 milijonom otrok. V Libanonu, kjer živi več kot 1,1 milijon sirskih beguncev, večina sirskih otrok ne obiskuje šole.
 

Po svetu je okoli 258 milijonom otrokom in mladostnikom onemogočeno izobraževanje, le 49 % najstnikov zaključi srednješolsko izobraževanje.

Dekleta imajo manj možnosti za izobraževanje kot fantje. Zato od 780 milijonov nepismenih ljudi dve tretjini predstavljajo ženske (skoraj 4-kratnik prebivalstva Rusije).
 
Cilj 4 & migracije
Konflikti in naravne katastrofe vsako leto prekinejo izobraževanje okoli 75 milijonom otrok. V Libanonu, kjer živi več kot 1,1 milijon sirskih beguncev, večina sirskih otrok ne obiskuje šole.
 

Fotografija je nastala v Albaniji.

Zaposleni moški za gospodinjska opravila tedensko porabijo 6 ur, zaposlene ženske pa koliko ur?
6 ur
17 ur
23 ur
Tradicionalni vzorci o opravljanju gospodinjskih opravil še vedno vztrajajo, podatki kažejo, da zaposlene ženske za gospodinjska opravila tedensko porabijo 23 ur.
 
Ženske v državah v razvoju (Podsaharski Afriki in Južni Aziji) večinoma opravljajo zamudna in težka dela (60% jih dela v kmetijstvu), za enako delo pa prejmejo 10 do 30 % manjše plačilo kot moški.
 
Cilj 5 & migracije
Ko govorimo o migracijah in ženskah, lahko takoj omenimo problem trgovine z ljudmi. Ženske predstavljajo 71 % žrtev trgovine z ljudmi.
Poseben primer so priseljene delavke, ki delajo kot družinske pomočnice tudi v Sloveniji. Diskriminacija, s katero se ženske srečujejo na trgu dela, jih usmeri v iskanje nekvalificiranih zaposlitev in v nižje plačana dela, tudi v tujini.
 
Tradicionalni vzorci o opravljanju gospodinjskih opravil še vedno vztrajajo, podatki kažejo, da zaposlene ženske za gospodinjska opravila tedensko porabijo 23 ur.
 
Ženske v državah v razvoju (Podsaharski Afriki in Južni Aziji) večinoma opravljajo zamudna in težka dela (60% jih dela v kmetijstvu), za enako delo pa prejmejo 10 do 30 % manjše plačilo kot moški.
 
Cilj 5 & migracije
Ko govorimo o migracijah in ženskah, lahko takoj omenimo problem trgovine z ljudmi. Ženske predstavljajo 71 % žrtev trgovine z ljudmi.
Poseben primer so priseljene delavke, ki delajo kot družinske pomočnice tudi v Sloveniji. Diskriminacija, s katero se ženske srečujejo na trgu dela, jih usmeri v iskanje nekvalificiranih zaposlitev in v nižje plačana dela, tudi v tujini.
 

Fotografija je nastala v Burundiju.

V Veliki Britaniji ena oseba dnevno porabi 50 l vode za splakovanje stranišča, za tuširanje pa 18 l na minuto. Koliko litrov vode na dan ima na razpolago za pitje, umivanje in pripravo hrane družina na revnem podeželskem območju v Burundiju?
20 litrov
40 litrov
60 litrov
Družina s petimi člani na podeželju Burundija preživi z 20 litri vode na dan.
 
Cilj 6 & migracije
Voda ni razporejena enakomerno, v veliko krajih sveta je primanjkuje. Zaradi posledic podnebnih sprememb je dostop do vode v sušnih območjih podsaharske Afrike še težji. Posebej ženske in dekleta na podeželju prehodijo dnevno več kilometrov, da pridejo do prvega vodnjaka in domov prinesejo kantico vode – to so krajše in vsakodnevne migracije.
 
Druga, dolgoročnejša oblika migracij pa poteka s selitvami iz podeželja v mesta, kjer je zagotovljena vodovodna infrastruktura in je voda dostopnejša, četudi ni vedno ustrezno prečiščena, da bi bila varna za pitje.
 
Družina s petimi člani na podeželju Burundija preživi z 20 litri vode na dan.
 
Cilj 6 & migracije
Voda ni razporejena enakomerno, v veliko krajih sveta je primanjkuje. Zaradi posledic podnebnih sprememb je dostop do vode v sušnih območjih podsaharske Afrike še težji. Posebej ženske in dekleta na podeželju prehodijo dnevno več kilometrov, da pridejo do prvega vodnjaka in domov prinesejo kantico vode – to so krajše in vsakodnevne migracije.
 
Druga, dolgoročnejša oblika migracij pa poteka s selitvami iz podeželja v mesta, kjer je zagotovljena vodovodna infrastruktura in je voda dostopnejša, četudi ni vedno ustrezno prečiščena, da bi bila varna za pitje.
 

Fotografija je nastala v Ruandi. Projekt podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Kolikšen odstotek svetovnega prebivalstva je imelo dostop do elektrike leta 2014?
45 %
70 %
85 %
Leta 2014 je imelo dostop do elektrike 85,3 % prebivalstva. Več kot 1 milijarda ljudi iz revnejših četrti, ni imela elektrike. Polovica teh živi v Podsaharski Afriki.
 
Cilj 7 & migracije
Izboljšanje dostopa do energije je pomemben dejavnik pri zmanjševanju revščine, preprečevanju uničevanja okolja (sekanje dreves za kuhanje, razsvetljava na kerozin) in zmanjševanju migracij.
Na letni ravni približno 20.000 beguncev umre zaradi ogrevanja ali kuhanja na osnovna trdna goriva (les).
 
Leta 2014 je imelo dostop do elektrike 85,3 % prebivalstva. Več kot 1 milijarda ljudi iz revnejših četrti, ni imela elektrike. Polovica teh živi v Podsaharski Afriki.
 
Cilj 7 & migracije
Izboljšanje dostopa do energije je pomemben dejavnik pri zmanjševanju revščine, preprečevanju uničevanja okolja (sekanje dreves za kuhanje, razsvetljava na kerozin) in zmanjševanju migracij.
Na letni ravni približno 20.000 beguncev umre zaradi ogrevanja ali kuhanja na osnovna trdna goriva (les).
 

Fotografija je nastala v Bosni in Hercegovini.

Trenutno je na svetu okoli 272 milijonov migrantov. Velik delež predstavljajo delavci migranti, ki opravljajo predvsem slabše plačana dela in so pogosto izkoriščani. Med njimi pa so tudi delavci v zdravstvu, šolstvu, športu, glasbi ipd.

272 milijonov je približno toliko, kot ima prebivalcev katera država?

ZDA
Japonska
Indonezija

272 milijonov migrantov je približno toliko, kot ima prebivalcev Indonezija, četrta država sveta po številu prebivalcev.

 
Cilj 8 & migracije
Velik problem ekonomsko manj razvitih držav je pomanjkanje možnosti za zaposlitev in dostojno plačilo. Še posebej v mnogih afriških državah, kjer je malo industrije in drugih storitvenih dejavnosti. Na primer v Južnoafriški republiki je med mladimi kar 52 % nezaposlenih. Preživetje in ustvarjanje prihodnosti je tako težko. Zato se mnogi v želji po boljšem življenju, odpravijo na dolgo in tvegano pot proti Evropi.
 
Za razliko od njihovih pričakovanj so delavci migranti pogosto grobo izkoriščani na novem delovnem mestu. V številnih primerih delajo „na črno“, brez urejenega zdravstvenega oz. socialnega zavarovanja, svoje delo opravljajo zgolj za preživetje, saj je plačilo minimalno in jim omogoča le življenje v bedi.
 

272 milijonov migrantov je približno toliko, kot ima prebivalcev Indonezija, četrta država sveta po številu prebivalcev.

 
Cilj 8 & migracije
Velik problem ekonomsko manj razvitih držav je pomanjkanje možnosti za zaposlitev in dostojno plačilo. Še posebej v mnogih afriških državah, kjer je malo industrije in drugih storitvenih dejavnosti. Na primer v Južnoafriški republiki je med mladimi kar 52 % nezaposlenih. Preživetje in ustvarjanje prihodnosti je tako težko. Zato se mnogi v želji po boljšem življenju, odpravijo na dolgo in tvegano pot proti Evropi.
 
Za razliko od njihovih pričakovanj so delavci migranti pogosto grobo izkoriščani na novem delovnem mestu. V številnih primerih delajo „na črno“, brez urejenega zdravstvenega oz. socialnega zavarovanja, svoje delo opravljajo zgolj za preživetje, saj je plačilo minimalno in jim omogoča le življenje v bedi.
 

Fotografija je nastala v Burundiju.

Kolikšen odstotek svetovnega prebivalstva nima dostopa do vodovodne infrastrukture in s tem do pitne vode?
manj kot 1 %
11 %
23 %
Na svetovni ravni je velik problem zagotavljanje vodovodne in sanitarne infrastrukture, saj približno 880 milijonov ljudi oz. 11 % prebivalstva nima dostopa do pitne vode.
 
Cilj 9 & migracije
Infrastruktura je ključna za različne tipe migracij. V Sloveniji na primer dobro cestno omrežje omogoča vsakdanje migracije v šolo in na delo. Izboljšanje infrastrukture v manj razvitih državah (cestno, železniško, energetsko in sanitarno omrežje ter informacijska tehnologija) bi omogočalo zvišanje življenjskega standarda ter ustavilo množično odseljevanje, ki ga povzroča revščina in pomanjkanje možnosti za preživetje.
3,2 milijarde ljudi na svetu v letu 2020 ne uporablja interneta - med njimi večina nima dostopa. Dostop do informacijske infrastrukture je zelo pomemben za globalne migracije – z dostopom se ljudje v manj razvitih državah seznanijo z možnostmi za zaposlitev drugje.
 
Na svetovni ravni je velik problem zagotavljanje vodovodne in sanitarne infrastrukture, saj približno 880 milijonov ljudi oz. 11 % prebivalstva nima dostopa do pitne vode.
 
Cilj 9 & migracije
Infrastruktura je ključna za različne tipe migracij. V Sloveniji na primer dobro cestno omrežje omogoča vsakdanje migracije v šolo in na delo. Izboljšanje infrastrukture v manj razvitih državah (cestno, železniško, energetsko in sanitarno omrežje ter informacijska tehnologija) bi omogočalo zvišanje življenjskega standarda ter ustavilo množično odseljevanje, ki ga povzroča revščina in pomanjkanje možnosti za preživetje.
3,2 milijarde ljudi na svetu v letu 2020 ne uporablja interneta - med njimi večina nima dostopa. Dostop do informacijske infrastrukture je zelo pomemben za globalne migracije – z dostopom se ljudje v manj razvitih državah seznanijo z možnostmi za zaposlitev drugje.
 

Fotografija je nastala v Centralnoafriški republiki

62 najbogatejših posameznikov na svetu poseduje enako bogastvo kot koliko najrevnejšega prebivalstva sveta?
580 milijonov
2,8 milijarde
3,6 milijarde
62 najbogatejših posameznikov na svetu poseduje enako bogastvo kot 3,6 milijarde najrevnejšega prebivalstva sveta.
 
Cilj 10 & migracije
Migracije zmanjšujejo dohodkovne neenakosti – tako v državah, od koder migranti prihajajo (izvorne države), kamor del dohodka pošljejo domačim, kot tudi v državah, kamor se priseljujejo, kjer s svojim delom in potrošnjo prispevajo h gospodarski rasti.
 
 
62 najbogatejših posameznikov na svetu poseduje enako bogastvo kot 3,6 milijarde najrevnejšega prebivalstva sveta.
 
Cilj 10 & migracije
Migracije zmanjšujejo dohodkovne neenakosti – tako v državah, od koder migranti prihajajo (izvorne države), kamor del dohodka pošljejo domačim, kot tudi v državah, kamor se priseljujejo, kjer s svojim delom in potrošnjo prispevajo h gospodarski rasti.
 
 

Fotografija je nastala v Sloveniji leta 2015.

Koliko beguncev je bilo na svetu v letu 2019?
4,2 milijona
25,9 milijonov
80,4 milijonov
Leta 2019 je bilo na svetu 25,9 milijonov beguncev, kar je več kot prebivalcev Avstralije.
 
Cilj 11 & migracije
Vsak teden se med 1,5 in 3 milijoni ljudi preseli v mesto.
V zadnjih desetletjih je tako svet doživel nepričakovano rast urbanega prebivalstva. Leta 2015 je približno 4 milijarde ljudi – 54 % celotne svetovne populacije – živelo v mestih. Hitra urbanizacija je privedla do velikih izzivov, vključno s hitro rastočimi revnejšimi četrtmi, večjim onesnaževanjem okolja, neustreznimi osnovnimi storitvami in nerazvito infrastrukturo ter nenačrtovanimi pritiski na mesta, zaradi katerih so mesta ranljivejša in manj odporna na naravne katastrofe.
 
Leta 2019 je bilo na svetu 25,9 milijonov beguncev, kar je več kot prebivalcev Avstralije.
 
Cilj 11 & migracije
Vsak teden se med 1,5 in 3 milijoni ljudi preseli v mesto.
V zadnjih desetletjih je tako svet doživel nepričakovano rast urbanega prebivalstva. Leta 2015 je približno 4 milijarde ljudi – 54 % celotne svetovne populacije – živelo v mestih. Hitra urbanizacija je privedla do velikih izzivov, vključno s hitro rastočimi revnejšimi četrtmi, večjim onesnaževanjem okolja, neustreznimi osnovnimi storitvami in nerazvito infrastrukturo ter nenačrtovanimi pritiski na mesta, zaradi katerih so mesta ranljivejša in manj odporna na naravne katastrofe.
 

Fotografija je nastala v Venezueli.

Leta 2011 smo v Sloveniji zavrgli približno koliko kilogramov hrane na prebivalca?
5 kg
82 kg
350 kg
Samo v Sloveniji smo v letu 2011 zavrgli skoraj 170 tisoč ton hrane, kar je približno 82 kg na prebivalca.
 
V svetu vsako leto zavržemo 1,3 milijarde ton hrane, kar je približno 1/3 vse hrane (večinoma kot posledica neodgovorne potrošnje, izgube v proizvodnji in reguliranja cen hrane na trgu).
 
Cilj 12 & migracije
Veliko ljudi iz ekonomsko manj razvitih držav se odseli drugam, ker v njihovi državi primanjkuje naravnih virov (voda, rodovitna zemlja, idr.), kar je lahko tudi posledica netrajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihove neučinkovite rabe (požiganje ali prekomerno izsekavanje gozdov ipd.).
 
 
Samo v Sloveniji smo v letu 2011 zavrgli skoraj 170 tisoč ton hrane, kar je približno 82 kg na prebivalca.
 
V svetu vsako leto zavržemo 1,3 milijarde ton hrane, kar je približno 1/3 vse hrane (večinoma kot posledica neodgovorne potrošnje, izgube v proizvodnji in reguliranja cen hrane na trgu).
 
Cilj 12 & migracije
Veliko ljudi iz ekonomsko manj razvitih držav se odseli drugam, ker v njihovi državi primanjkuje naravnih virov (voda, rodovitna zemlja, idr.), kar je lahko tudi posledica netrajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihove neučinkovite rabe (požiganje ali prekomerno izsekavanje gozdov ipd.).
 
 

Fotografija je nastala v Mozambiku.

Računalniški monitor, ki ga pustimo preko noči v stanju pripravljenosti, porabi ravno toliko električne energije, kot bi je porabili, da skuhamo koliko litrov vrelega čaja?
0 l
0,2 l
1 l
Računalniški monitor, ki ga preko noči pustimo v stanju pripravljenosti, porabi toliko električne energije, kot bi je porabili za pripravo skodelice čaja. To je 30 skodelic čaja vsak mesec. Na ta način se izgublja težko pridobljena energija, kar negativno vpliva na okolje. 
 
V zadnjem desetletju beležimo 30-odstotni porast izrednih podnebnih pojavov. Najhujše posledice le teh občutijo prebivalci najrevnejših držav, še posebej v Afriki, kjer s svojim preprostim načinom življenja in potrošnje najmanj prispevajo k njim.
 
Cilj 13 & migracije
Ljudje so se zaradi dolgotrajnih suš ali pa poplav, ki jim odnesejo vso imetje in polja, primorani preseliti v druge kraje in države. Vse več ljudi se bo selilo tudi zaradi naraščanja morske gladine v obalnih mestih. Imenujemo jih „okoljski begunci“.
 
Računalniški monitor, ki ga preko noči pustimo v stanju pripravljenosti, porabi toliko električne energije, kot bi je porabili za pripravo skodelice čaja. To je 30 skodelic čaja vsak mesec. Na ta način se izgublja težko pridobljena energija, kar negativno vpliva na okolje. 
 
V zadnjem desetletju beležimo 30-odstotni porast izrednih podnebnih pojavov. Najhujše posledice le teh občutijo prebivalci najrevnejših držav, še posebej v Afriki, kjer s svojim preprostim načinom življenja in potrošnje najmanj prispevajo k njim.
 
Cilj 13 & migracije
Ljudje so se zaradi dolgotrajnih suš ali pa poplav, ki jim odnesejo vso imetje in polja, primorani preseliti v druge kraje in države. Vse več ljudi se bo selilo tudi zaradi naraščanja morske gladine v obalnih mestih. Imenujemo jih „okoljski begunci“.
 

Fotografija je nastala na Šrilanki.

Koliko milijonov ton plastike vsako leto pristane v morjih in oceanih in se nato znajde tudi v prehrani morskih bitij, vse od planktona do velikih rib ter kitov?
1,3 milijonov ton
12,7 milijonov ton
27,1 milijonov ton
12,7 milijonov ton plastike letno pristane v morju in pogosto tudi v prehrani morskih bitij. Pri tem vedno večji problem predstavlja mikroplastika.
 
Če ne zmanjšamo proizvodnje plastike, se bo do leta 2050 v okolje odložilo 12 milijard ton plastike, primerljivo s težo 66 milijonov največjih živali na svetu, modrih kitov.
 
Cilj 14 & migracije:
Odvisnost prebivalcev od morskih virov (ribolov) je eden od razlogov za migracije iz obal v mesta. Zaradi prekomernega ribolova se je število rib ob obalah Afrike tako zmanjšalo, da so morali lokalni ribiči poiskati zaslužek drugje. Odpadki so povzročili zastrupljenost rib na določenih območjih, kar je tudi povzročilo selitve ljudi.
Zaradi globalnega segrevanja se dviguje morska gladina oceanov, kar v prihodnosti predstavlja tudi možen razlog za migracije. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi na obalnih pasovih.
 
12,7 milijonov ton plastike letno pristane v morju in pogosto tudi v prehrani morskih bitij. Pri tem vedno večji problem predstavlja mikroplastika.
 
Če ne zmanjšamo proizvodnje plastike, se bo do leta 2050 v okolje odložilo 12 milijard ton plastike, primerljivo s težo 66 milijonov največjih živali na svetu, modrih kitov.
 
Cilj 14 & migracije:
Odvisnost prebivalcev od morskih virov (ribolov) je eden od razlogov za migracije iz obal v mesta. Zaradi prekomernega ribolova se je število rib ob obalah Afrike tako zmanjšalo, da so morali lokalni ribiči poiskati zaslužek drugje. Odpadki so povzročili zastrupljenost rib na določenih območjih, kar je tudi povzročilo selitve ljudi.
Zaradi globalnega segrevanja se dviguje morska gladina oceanov, kar v prihodnosti predstavlja tudi možen razlog za migracije. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi na obalnih pasovih.
 

Fotografija je nastala v Centralnoafriški republiki.

Zaradi suš in širjenja puščav je vsako minuto uničeno območje velikosti kolikih nogometnih igrišč?
12
22
32
Zaradi suš in širjenja puščav je vsako minuto uničeno območje velikosti 32 nogometnih igrišč.
 
Med letoma 2000 in 2010 je zemlja vsako leto izgubila več kot 12 milijonov hektarjev gozda, kar prispeva k širjenju puščav. To je približno enako površini šestih Slovenij.
 
Cilj 15 & migracije
Suša in širjenje puščav sta pomembna vzroka migracij. Površina puščav se povečuje tudi zaradi podnebnih sprememb in zelo hitre rasti prebivalstva. Ker se prebivalstvo ni več možno preživljati, se je prisiljeno seliti.
 
Do leta 2020 naj bi se zaradi širjenja puščave samo iz Podsaharske Afrike odselilo 60 milijonov ljudi.
 
Zaradi suš in širjenja puščav je vsako minuto uničeno območje velikosti 32 nogometnih igrišč.
 
Med letoma 2000 in 2010 je zemlja vsako leto izgubila več kot 12 milijonov hektarjev gozda, kar prispeva k širjenju puščav. To je približno enako površini šestih Slovenij.
 
Cilj 15 & migracije
Suša in širjenje puščav sta pomembna vzroka migracij. Površina puščav se povečuje tudi zaradi podnebnih sprememb in zelo hitre rasti prebivalstva. Ker se prebivalstvo ni več možno preživljati, se je prisiljeno seliti.
 
Do leta 2020 naj bi se zaradi širjenja puščave samo iz Podsaharske Afrike odselilo 60 milijonov ljudi.
 
Fotografija je nastala v Ruandi.
 
Koliko milijonov otrok na svetu mora delati?
50 milijonov
100 milijonov
200 milijonov
Na svetu je 200 milijonov otrok (11 % vseh), ki morajo delati. Veliko svetovno znanih znamk oblačil je produkt prisilnega in težkega dela otrok, ki pogosto delajo tudi v kmetijstvu, rudarstvu in gradbeništvu. Ker delajo, morajo opustiti šolanje …
 
Cilj 16 & migracije
Leta 2016 je v Evropsko unijo prispelo okoli 63.300 otrok brez spremstva. Istega leta je Evropski policijski urad ocenil, da je približno 10.000 otrok izginilo. Otroci so ena ranljivejših skupin, saj so izpostavljeni nasilju, trgovini z ljudmi, izkoriščanju na migracijski poti, izginotju ali ločitvi od družine.
Zaradi slabega dela različnih institucij in nemirov v državah (državljanske vojne, meddržavne vojne) velikokrat pride do pojava prisilnih migracij (70 milijonov ljudi na svetu). Spomnimo se migrantskega toka, ki je Evropo dosegel v letu 2015 in 2016 zaradi vojne v Siriji.
 
Na svetu je 200 milijonov otrok (11 % vseh), ki morajo delati. Veliko svetovno znanih znamk oblačil je produkt prisilnega in težkega dela otrok, ki pogosto delajo tudi v kmetijstvu, rudarstvu in gradbeništvu. Ker delajo, morajo opustiti šolanje …
 
Cilj 16 & migracije
Leta 2016 je v Evropsko unijo prispelo okoli 63.300 otrok brez spremstva. Istega leta je Evropski policijski urad ocenil, da je približno 10.000 otrok izginilo. Otroci so ena ranljivejših skupin, saj so izpostavljeni nasilju, trgovini z ljudmi, izkoriščanju na migracijski poti, izginotju ali ločitvi od družine.
Zaradi slabega dela različnih institucij in nemirov v državah (državljanske vojne, meddržavne vojne) velikokrat pride do pojava prisilnih migracij (70 milijonov ljudi na svetu). Spomnimo se migrantskega toka, ki je Evropo dosegel v letu 2015 in 2016 zaradi vojne v Siriji.
 
Fotografija je nastala v Burundiju.
 
70
 
CILJ 17: Partnerstva za doseganje ciljev
Temeljni cilj za dosego vseh ostalih, saj se dotika zagotavljanja finančnih sredstev, tehnologije, krepitve zmogljivosti, trgovine (zelo povezana tudi z migracijami), vprašanj odnosov med državami, obveznosti ekonomsko razvitih do manj razvitih držav itd.
 
 
Fotografija je nastala v Burundiju.
 
70
 
CILJ 17: Partnerstva za doseganje ciljev
Temeljni cilj za dosego vseh ostalih, saj se dotika zagotavljanja finančnih sredstev, tehnologije, krepitve zmogljivosti, trgovine (zelo povezana tudi z migracijami), vprašanj odnosov med državami, obveznosti ekonomsko razvitih do manj razvitih držav itd.
 
 
Ime in priimek (ni obvezno):
Email (ni obvezno):

Vsak izmed nas lahko prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v svojem domačem okolju. Porabi le toliko naravnih virov in dobrin, kot jih potrebuješ, ne ustvarjaj gore odpadkov, recikliraj, kratke razdalje prehodi peš ...

Bodi aktiven državljan in s širitvijo pozitivnih sporočil ter z ozaveščanjem na temo ciljev trajnostnega razvoja, tudi preko socialnih omrežij, poskrbi, da bo širša družba prispevala k njihovemu uresničevanju. 

Hvala za vsako dejanje, ki ga narediš v dobro sočloveka in planeta Zemlje.

 
Nam želiš še kaj sporočiti? Lahko napišeš tudi kakšno misel.
Ne pozabi klikniti gumba Finish!
Ne pozabi klikniti gumba Finish!
0
{"name":"KVIZ: Cilji trajnostnega razvoja in migracije", "url":"https://www.quiz-maker.com/QU1WXA0X","txt":"","img":"https://cdn.poll-maker.com/53-2051604/22.png?sz=1200-00000002291000005300"}
Powered by: Quiz Maker