TEST: Kui hästi oskad majandust analüüsida?

1. Jõud, mis paneb turumajanduse arenema on
Töö ja vaba aeg
Poliitika ja religioon
Pakkumine ja nõudlus
Maksud ja valitsuse kulud
2. Ühes kauges külas on jäätiseputka, mille võimekus on müüa 100 jäätist päevas. Jäätise hind selles putkas määratakse pakkumise ja nõudluse tasakaalu alusel. Ühel päeval saabub külla bussitäis lapsi, kes kõik soovivad jäätist osta. Mis juhtub jäätise hinnaga?
Tõuseb
Langeb
Jääb samaks
3. Tööjõu piirtootlikkus (MPL):
Näitab, kui palju suureneb kogutoodang, kui tööjõud suureneb ühe ühiku võrra
Võrdub kapitali ja tööjõu jagatisega
Võrdub tööjõu ja kapitali jagatisega
Näitab, kui suur on ettevõtte puhaskasum ühe töötaja kohta
4. Teatri direktor leidis, et kuna teatri tulud on vähenenud, tuleks piletite müügihinda 20% tõsta. Sama teatri pealavastaja on aga veendunud, et teatri tulud vähenevad, kui piletid kallinevad. Järelikult
Mõlemad pidasid nõudlust mitteelastseks, kuigi erinevatel põhjustel
Mõlemad pidasid nõudlust elastseks, kuigi erinevatel põhjustel
Teatri direktor pidas nõudlust elastseks ja pealavastaja mitteelastseks
Teatri direktor pidas nõudlust mitteelastseks ja pealavastaja elastseks
Mõlemad pidasid nõudlust ühikuelastseks
5. Valitsus tõstab jäätise käibemaksu. Kes kannab majandusteooria järgi sellest maksutõusust tuleneva lisakulu?
Jäätise tarbija
Jäätise tootja
Nii jäätise tootja kui tarbija
6. Milline neist ei ole näide avalikust hüvisest ehk üldkasutatavast hüvest?
Tänavavalgustus
Jäätis
Puhas õhk
7. Milline järgnevatest maksudest Eestis ei ole kohalik maks?
Mootorsõidukimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Maamaks
Reklaamimaks
Parkimistasu
8. Mis järgnevatest ei ole näide valitsuse poliitikast?
Üürihinna piirangud
Miinimumpalk
Maksud
Tasakaalu seadus
9. Rahapakkumise suurendamine keskpanga poolt on:
Ekspansiivne rahapoliitika
Kitsendav rahapoliitika
Ekspansiivne fiskaalpoliitika
Kitsendav fiskaalpoliitika
10. Millise riigi valuuta vahetuskurss on fikseeritud euro suhtes (±2.25%):
Rootsi
Taani
USA
Šveits
0
{"name":"TEST: Kui hästi oskad majandust analüüsida?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QUP5AZ3LN","txt":"1. Jõud, mis paneb turumajanduse arenema on, 2. Ühes kauges külas on jäätiseputka, mille võimekus on müüa 100 jäätist päevas. Jäätise hind selles putkas määratakse pakkumise ja nõudluse tasakaalu alusel. Ühel päeval saabub külla bussitäis lapsi, kes kõik soovivad jäätist osta. Mis juhtub jäätise hinnaga?, 3. Tööjõu piirtootlikkus (MPL):","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker