შარვლის
კარგი სუნამოს
ჩამოკვრა
ჩამოხაზვა
ბულგარი
ორი იცოდა მაგან- ბულგარი და პიცა
7 შეჭამა, დანარჩენი კი მოერიდა და მეგობრებს დაუტოვა
10
ნახშირზე
ნეხვზე
საბჭოთა კავშირის დროს 85 % სახელმწიფოსი იყო, დანარჩენი შენი
ნავთობი მთლიანად სახელმწიფოსია, მაგრამ მარიხუანა- შენი
0
{"name":"", "url":"https://www.quiz-maker.com/QWSTPXYMK","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/83-3946128/1.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker