PREVERJANJE ZNANJA - Svetloba, zvok, zrak, gibanje

Ime in priimek, RAZRED:
Skrbno preberi vprašanja, premisli in odgovori. Čas ni omejen.
Računalnik ti bo na koncu preveril rešitve. Lahko se zgodi, da bo kaj spregledal.
Učiteljice bomo preverile, če se je kaj takega zgodilo in popravile tvoj rezultat v svoji tabeli.
Skrbno preberi vprašanja, premisli in odgovori. Čas ni omejen.
Računalnik ti bo na koncu preveril rešitve. Lahko se zgodi, da bo kaj spregledal.
Učiteljice bomo preverile, če se je kaj takega zgodilo in popravile tvoj rezultat v svoji tabeli.
1. Katere trditve o gibanju so pravilne? Obkljukaj jih.
Vozilo se bo peljalo dlje, če je površina bolj hrapava.
Če je klanec bolj strm, se vozilo pelje dlje.
Padalo z večjo ploskvijo pada hitreje.
Zmečkan papir je težji od nezmečkanega in pade hitreje.
Voda še bolj zavira gibanje kot zrak.
Čim močnejši je tok vode, tem počasneje se vrti mlinček.
2. V katero smer se vrtita kolesi, če se kolo pelje naprej?
Obe kolesi se vrtita v smeri urnih kazalcev.
Obe kolesi se vrtita v nasprotni smeri kot urni kazalci.
Sprednje kolo se vrti v desno, zadnje v levo.
Sprednje kolo se vrti v levo, zadnje pa v desno.
3. V katero smer se vrti desni zobnik?
V smeri urnih kazalcev.
V nasprotni smeri kot urni kazalci.
4. Telesa, ki oddajajo svetlobo, se imenujejo...
5. Največji vir svetlobe je...
6. Svetlobo pa oddaja še (imenuj eno svetilo)...
7. Svetlobo zelo dobro odbija (imenuj eno stvar)...
8. Svetloba lahko pride skozi stvari, ki so...
9. Za neprozornimi snovmi nastane...
10. Čutilo za vid je...
11. Katere trditve so pravilne? Obkljukaj jih.
Luna je svetilo, ki sveti ponoči.
Žival kresnička oddaja svetlobo.
Senca je manjša, če je predmet bližje svetilki.
Steklo je prozorno, peki papir pa je prosojen.
12. Dopolni, kaj delamo, da iz glasbil izvabimo zvok. Na flavto...
13. Na boben...
14. Na trobento...
15. Na kitaro...
16. Čutilo za zvok se imenuje...
17. Zvok potuje po ...., pa tudi po drugih snoveh.
18. Če so stene debele, stene zvok ........
19. Če je zvok glasen, nam lahko poškoduje ....
20. Ljudje, ki slabo slišijo, so ........
21. Ljudje, ki nič ne slišijo so .....
22. Kateri poskus pokaže, da je za gorenje potreben kisik?
Ko v brizgi stisnemo zrak.
Ko v vrečko ujememo zrak.
Ko kozarec potopimo v vodo.
Ko s kozarcem pokrijemo gorečo svečo.
23. Katera dva poskusa pokažeta, da zrak je?
Ko spustimo avtomobilček po klancu.
Ko navzdol obrnjen kozarec potopimo v vodo.
Ko pihamo v plastenko.
Ko zrak ujamemo v vrečko.
24. Katera dva poskusa pokažeta, da zračni upor zavira gibanje?
Ko spustimo list papirja in kepo papirja.
Ko bolj odpremo vodo, da se mlinček hitreje vrti.
Ko na isto padalo enkrat naložimo lahko, drugič težko stvar.
Ko tečemo z odprtim ali zaprtim dežnikom.
25. Katera slika žarkov in sence je najbolj pravilna?
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
0%
0
 
{"name":"PREVERJANJE ZNANJA - Svetloba, zvok, zrak, gibanje", "url":"https://www.quiz-maker.com/QXQ7OTZ","txt":"Ime in priimek, RAZRED:, Skrbno preberi vprašanja, premisli in odgovori. Čas ni omejen. Računalnik ti bo na koncu preveril rešitve. Lahko se zgodi, da bo kaj spregledal. Učiteljice bomo preverile, če se je kaj takega zgodilo in popravile tvoj rezultat v svoji tabeli., 1. Katere trditve o gibanju so pravilne? Obkljukaj jih.","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1854895/kolo.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker