De Nieuwe Kern

Deze enquête is inmiddels gesloten. De antwoorden worden niet langer verwerkt.

 

De Nieuwe Kern: wat vind jij?

Station Bijlmer Arena

In het gebied tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2 komt een nieuwe woonwijk.

Deze wijk staat nu nog bekend als De Nieuwe Kern en ligt in de gemeente Ouder-Amstel. 

Marian van der Weele_VK1

Wethouder Marian van der Weele is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied.

Zij is benieuwd naar jouw mening! 

Wij leggen je graag een aantal dilemma’s en open vragen voor.

 Invultijd: ongeveer 9 min

Deze enquête is inmiddels gesloten. De antwoorden worden niet langer verwerkt.

 

De Nieuwe Kern: wat vind jij?

Station Bijlmer Arena

In het gebied tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2 komt een nieuwe woonwijk.

Deze wijk staat nu nog bekend als De Nieuwe Kern en ligt in de gemeente Ouder-Amstel. 

Marian van der Weele_VK1

Wethouder Marian van der Weele is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied.

Zij is benieuwd naar jouw mening! 

Wij leggen je graag een aantal dilemma’s en open vragen voor.

 Invultijd: ongeveer 9 min

Wat vind jij van het voornemen om op deze plek een nieuwe wijk te ontwikkelen met woningen en kantoren?
Goed idee
Minder goed idee
Slecht idee
Geen mening
Anders, namelijk
Geef hier een toelichting:
Karakter van de wijk
 
De Nieuwe Kern wordt een stadswijk met bouwhoogtes van 4 lagen en hoger. Wat voor wijk zie je liever voor je?
 
Kies het antwoord dat jouw mening het dichtst benadert
0%
0
Een levendige stadswijk waar het overal gezellig druk is
0%
0
Een wijk waar woon- en werkgedeeltes van elkaar gescheiden zijn met drukke en minder drukke delen
Groen en water
 
Freek en Daisy hebben een discussie over het groen in de nieuwe wijk. Met wie ben je het eens?
0%
0
Freek: "Ik wil zoveel mogelijk ruige en ongerepte natuur waarin je lekker kan rondstruinen"
0%
0
Daisy: "Ik hou van mooi aangelegde parken waar ik op een bankje kan zitten om een boek te lezen."
Groen en water
 
Wie is verantwoordelijk voor het groen in de wijk?
Buurtverenigingen moeten de mogelijkheid krijgen om zelf delen van het groen in te vullen.
Het is beter dat de gemeente al het groen beheert.
Groen en water
 
Welke vorm van waterrecreatie past in De Nieuwe Kern?
0%
0
Bewoners moeten lekker in het water kunnen zwemmen en langs de waterkant kunnen recreëren.
0%
0
Er moet water komen waar de natuur de ruimte krijgt en waar je eventueel kan vissen.
Groen en water
 
Drie van de vier volkstuinen blijven grotendeels bestaan. Er zal ruimte komen voor voorzieningen. Welke voorzieningen passen volgens jou mogelijkerwijs bij de volkstuinen?
0%
0
Speeltuin
0%
0
Kinderboerderij
0%
0
Onderwijs (natuureducatie)
0%
0
Dagbesteding (bijvoorbeeld ouderen)
0%
0
Speelbos
0%
0
Kleinschalige horeca
0%
0
Sportvoorzieningen
Heb je nog andere suggesties?
Straatbeeld
 
Wat vind jij het beste advies over auto's in de nieuwe wijk?
0%
0
Maak een autoluw woongebied. De straat moet rustig en begaanbaar voor wandelaars zijn.
0%
0
Auto's horen bij een woonlocatie. Parkeren voor de deur moet mogelijk zijn.
Voorzieningen
 
Welke sportvoorzieningen zou jij graag in de toekomstige wijk zien?
0%
0
Voetbalveld
0%
0
Basketbalveld
0%
0
Tennisbanen
0%
0
Jeu de boules baan
0%
0
Skatepark
0%
0
Openbare fitnesstoestellen
Heb je nog andere suggesties?
Voorzieningen
 
In de nieuwe wijk komt een buurthuiskamer. Gerard en Manon discussiëren over de invulling daarvan. Met wie ben jij het eens?
0%
0
Manon: "De wijk moet een buurthuis krijgen waar jongeren en ouderen elkaar kunnen vinden en iedereen activiteiten kan organiseren. Een echt huis voor de buurt."
0%
0
Gerard: "Een buurthuis is uit de tijd. Ik zie meer aan een plek waar zzp'ers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Daar komt steeds meer behoefte aan."
Voorzieningen
 
In de woonwijk is er potentieel ruimte voor religie en spiritualiteit. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebedshuis of stilteruimte. Hoe denk jij hierover?
Wat mij betreft is hier ruimte voor in de woonwijk
Ik vind het niet nodig dat religie en spiritualiteit een aparte plek in de woonwijk krijgt
Heb je suggesties met betrekking tot religie en spiritualiteit in de woonwijk?
Voorzieningen
 
Dicht bij station Duivendrecht komen hotels. Wat vind jij de beste optie?
0%
0
De hotels moeten helemaal los staan van de woonwijk. Gasten moeten gestimuleerd worden zo snel mogelijk de trein of metro te nemen.
0%
0
De hotels moeten juist onderdeel uitmaken van de wijk. Het zou mooi zijn als er voorzieningen komen waarvan ook buurtbewoners gebruik van kunnen maken, zoals een zwembad, koffiebar of expositieruimte
Voorzieningen
 
Rond station Duivendrecht komen ook kantoren. Hoe moeten deze zich volgens jou gaan verhouden ten opzichte van de wijk?
0%
0
Wonen en werken moet zoveel mogelijk gescheiden zijn
0%
0
De kantoren en hun voorzieningen (zoals cafés en shared office spaces) moeten openstaan voor wijkbewoners
Karakter van de wijk
 
Het gebied staat nu nog bekend als 'De Nieuwe Kern'. Dit wordt niet de naam van de wijk. Heb jij een suggestie voor een naam?
Wensen en zorgen
 
Heb je specifieke wensen met betrekking tot de ontwikkeling van De Nieuwe Kern?
Heb je specifieke zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van De Nieuwe Kern?
 Zou je in de toekomst in De Nieuwe Kern willen wonen?
Ja
Misschien
Nee
Je overweegt om in De Nieuwe Kern te gaan wonen
 
Wat voor soort woning zoek je?
Sociale huurwoning
Vrije sector huurwoning
Koopwoning
Alternatieve woonvorm (zoals woongroep)
Anders/ weet niet
Je overweegt om in De Nieuwe Kern te gaan wonen
 
Voor hoeveel mensen zou je een woning zoeken?
0%
0
Alleen
0%
0
Met partner
0%
0
Gezin met kinderen
0%
0
Anders / weet niet
Je overweegt om in De Nieuwe Kern te gaan wonen
 
Wat vind jij belangrijker bij het kopen van de woning?
0%
0
Extra vierkante meters woonoppervlak
0%
0
Extra duurzaamheidsmaatregelen
Je overweegt om in De Nieuwe Kern te gaan wonen
 
Waarom zou je in De Nieuwe Kern willen wonen? 
Je overweegt om in De Nieuwe Kern te gaan wonen
 
Als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, vul dan je e-mail adres in. We sturen je alleen een bericht als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wil je geen bericht ontvangen? Sla deze vraag dan over. 
Ik val in de leeftijdscategorie:
tot 18
18-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70+
Wat is op dit moment jouw relatie tot het gebied?
Ik woon in/bij het gebied
Ik werk in/bij het gebied
Ik heb een volkstuin in het gebied
Ik sport in het gebied
Anders
Geen directe relatie
Wat is je postcode?
{"name":"De Nieuwe Kern", "url":"https://www.quiz-maker.com/QXZ7YAH","txt":"De Nieuwe Kern: wat vind jij? In het gebied tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2 komt een nieuwe woonwijk. Deze wijk staat nu nog bekend als De Nieuwe Kern en ligt in de gemeente Ouder-Amstel.  Wethouder Marian van der Weele is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied. Zij is benieuwd naar jouw mening!  Wij leggen je graag een aantal dilemma’s en open vragen voor.  Invultijd: ongeveer 9 min, Wat vind jij van het voornemen om op deze plek een nieuwe wijk te ontwikkelen met woningen en kantoren?, Karakter van de wijk   De Nieuwe Kern wordt een stadswijk met bouwhoogtes van 4 lagen en hoger. Wat voor wijk zie je liever voor je?   Kies het antwoord dat jouw mening het dichtst benadert","img":"https://cdn.poll-maker.com/50-1688548/gebied-353ccff1-1-.jpeg?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker