Што знаеме за ЕУ?
 
 
Европската Унија е тема која што е актуелна во нашата држава. Но, колку навистина знаеме за ЕУ? Тестирајте го вашето знаење!

Кои се првите 6 држави основачки на ЕУ?
Белгија, Германија, Франција, Италија, Луксембург, Холандија
Германија, Франција, Велика Британија, Шведска, Холандија, Италија
Велика Британија, Франција, Италија, Грција, Австрија, Данска
Финска, Велика Британија, Луксембург, Италија, Холандија, Германија
Кои две земји од наведените не се земји членки на ЕУ?
Малта и Естонија
Норвешка и Швајцарија
Португалија и Ирска
Холандија и Словенија
Кое е мотото на ЕУ?
Еднакви права, еднакви можности
Обединети во различностите
Различни, но еднакви
Европа за сите граѓани
Кога се одбележува денот на Европа?
8 април
10 декември
9 мај
25 ноември
Која година Република Северна Македонија добива статус на кандидат за членство во Европската унија?
2003
2005
2009
2019
Кои држави од соседството се земји членки на ЕУ?
Албанија и Турција
Србија и Босна и Херцеговина
Бугарија и Грција
Косово и Турција
Во кој кластер спаѓа Поглавјето 23 – судство и фундаментални права?
Кластер Темели
Внатрешен пазар
Надворешни односи
Поглавјетo 23 не спаѓа во ниту еден кластер
Кои се 4 главни институции на ЕУ?
Европскиот суд на правдата, Европска централна банка, Суд на ревизори и Европска комисија
Европски совет, Совет на ЕУ, Европска комисија и Европски парламент
Европска комисија, Европски парламент, Европски суд на правдата, Совет на ЕУ
Совет на ЕУ, Европски парламент, Суд на ревизори, Европски совет
Која е официјалната валута во ЕУ?
Секоја држава си има своја валута
Еврото
Доларот
Форинта
Граѓаните на земјите членки на ЕУ избираат:
Пратеници на Европскиот парламент
Членови на Европската комисија
Членови на Советот на ЕУ
Судии во Европскиот суд на правдата
0
{"name":"Што знаеме за ЕУ?     Европската Унија е тема која што е актуелна во нашата држава. Но, колку навистина знаеме за ЕУ? Тестирајте го вашето знаење!", "url":"https://www.quiz-maker.com/QYGWJ05K7","txt":"Кои се првите 6 држави основачки на ЕУ?, Кои две земји од наведените не се земји членки на ЕУ?, Кое е мотото на ЕУ?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker