Upgrade to unlock this Quiz

Unlock unlimited quizzes and responses immediately

Upgrade & Unlock

70. Rocznica Deklaracji Schumana - quiz

Kiedy ogłoszono Deklarację Schumana?
15 lipca 1910
8 maja 1945
9 maja 1950
6 czerwca 1989
Kogo przedstawia zdjęcie?
Roberta Schumana
Romana Dmowskiego
Jerzego Giedroycia
Józefa Rettingera
Kim był Robert Schuman?
Kanclerzem Niemiec
Premierem Holandii
Prezydentem Włoch
Ministrem Spraw Zagranicznych Francji
Okres napięcia w stosunkach międzynarodowych po II Wojnie Światowej to:
Wojna Futbolowa
Zimna Wojna
Gwiezdne Wojny
Dziwna Wojna
Co było ważne dla Europejczyków tuż po wojnie (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
Współpraca
Podział
Konflikt
Pokój
Integracja europejska była ważna również dla USA. Dlaczego?
Żeby można było zwiększyć wydobycie ropy naftowej
Zjednoczona Europa mogła przeciwstawić się ZSRR i ekspansji sowieckiego komunizmu
Bo obniżyłoby to cenę biletów lotniczych
By amerykańscy żołnierze bezpiecznie wrócili do domu
Co było największym wyzwaniem dla jednoczącej się Europy?
Bieda i brak infrastruktury
Różnice językowe
Pojednanie z Niemcami, na których ciążyło piętno niedawnej wojny
Wywiad ZSRR
Plan Schumana zakładał, że integracja europejska rozpocznie się od:
Organizacji wspólnych imprez sportowych
Budowy europejskiej, międzynarodowej linii kolejowej
Wspólnego rynku węgla i stali (surowce strategiczne)
Wspólnej armii europejskiej
Po 70 latach Unia Europejska tworzy wspólny rynek 27 państw. W jaki sposób swobodny przepływ towarów i swoboda podróżowania w Unii Europejskiej wpływają na nasze życie? Do czego mogłoby prowadzić ograniczenie tych wolności?
{"name":"70. Rocznica Deklaracji Schumana - quiz", "url":"https://www.quiz-maker.com/QYLFA5I","txt":"https:\/\/multimedia.europarl.europa.eu\/x_EP102159_PL_ST-V_v?p_p_state=pop_up&lang=en&autoplay=off\", Kiedy ogłoszono Deklarację Schumana?","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1929938/schuman.jpg?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker