შოტლანდიელმა ფილოსოფოსმა ადამ სმითმა
ფრანგმა ფილოსოფოსმა ბლეზ პასკალმა
ბრიტანელმა ფილოსოფოსმა ჯერემი ბენტამმა
იტალიელმა ფილოსოფოსმა ნიკოლო მაკიაველიმ
1645 წლის ბრემსებროს ზავი
1648 წლის ვესტფალიის ზავი
1659 წლის პირენეს ზავი
1664 წლის ვაშვარის ზავი
მე-18 საუკუნის შუა წლებიდან
მე-19 საუკუნის შუა წლებიდან
მე-20 საუკუნის შუა წლებიდან
21-ე საუკუნის შუა წლებიდან
სახელმწიფოების მიერ საერთაშორისო სამართლის საყოველთაო პრინციპების აღიარებამ და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების შექმნამ, რომლებიც საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი წესების დაცვაზე არიან პასუხისმგებლები
სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების მრავალსაუკუნოვანმა ტრადიციებმა, რამაც შემდეგ საერთაშორისო სამართლის სახე მიიღო
ცივ ომში დასავლური ბლოკის ქვეყნების გამარჯვებამ
ევროკავშირისა და ნატოს შექმნამ
ძალის გამოყენებისა და ძალით დამუქრებაზე უარის თქმის პრინციპი
საერთაშორისო დავების მშვიდობიანი გადაწყვეტის პრინციპი
სხვა სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპი
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი
სახელმწიფოები
საერთაშორისო ორგანიზაციები
მულტინაციონალური კორპორაციები
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
გლობალურ საფინანსო ბაზარს
ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს
გლობალური სამოქალაქო საზოგადოებას
ყველა პასუხი სწორია
რას ნიშნავს მულტილატერალიზმი?
სამი და მეტი სახელმწიფოს საერთო საკითხზე თანამშრომლობა მოლაპარაკებებისა და შეთანხმების გზით
საგარეო პოლიტიკის მიდგომა, როდესაც ერთი სახელმწიფო მოქმედებს უმეტესად დამოუკიდებლად საკუთარი პრინციპებით
საგარეო პოლიტიკის ისეთი სისტემა, როდესაც ქვეყანა მინიმუმამდე ამცირებს საერთაშორისო საქმეებში ჩართულობას
ყველა პასუხი სწორია
საერთაშორისო წესრიგი სახელმწიფოთა შორის წესრიგია, ხოლო მსოფლიო წესრიგი მოიცავს აგრეთვე ქვეყნების შიგნით და მუნიციპალურ დონეზე წესრიგსაც
საერთაშორისო წესრიგი ქვეყნის შიგნით და მის გარეთ წესრიგს გულისხმობს, ხოლო მსოფლიო წესრიგი მოიცავს სახელმწიფოთა შორის წესრიგს
საერთაშორისო წესრიგი და მსოფლიო წესრიგი ერთიდაიგივე ცნებაა
არცერთი პასუხი არ არის სწორი
გაერო
ნატო
ეუთო
ერთა ლიგა
{"name":"რას ნიშნავს მულტილატერალიზმი?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QZGWC08A1","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/77-3595582/1-1-01.jpg?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker