Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

This poll has finished at .

A13. Šiauliai. Pasaka "Trys Paršiukai" Autoriai: Augustas Laurinavičius, Vilius Gendvilas. Mokykla: Šiaulių „Romuvos“ progimnazija, 8 a kl. Mokytoja: Jolanta Stulgienė. Animacijos pagrindas sukurtas programa „Roblox Studio“ integruotu animacijos įrankiu, įgarsinimas ir efektai talpinti naudojantis „Premiere Pro“ ir ,,After Effects“.
Balsuoju už šį filmuką
Powered by: Quiz Maker