Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

This poll has finished at .

B09. Šalčininkai. Sakmė "Laumiukas" Autorės: Monika Bartanovičiūtė, Elvyra Kviatkovskaja. Mokykla: Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, 4 A gimn. kl. Mokytoja: Renata Babravičienė. Kūrybinio darbo pavadinimas yra "Laumiukas". Remiamasi yra trumpa lietuvių sakmė apie laumių vaiką, kurį sukeitė vietomis su paprastu vaiku. Jis užaugo iki dvidešimties metų, tačiau nieko nekalbėjo, kol galiausiai elgetos patariama, vaikino šeima pasodino jį prie laužo. Tada vaikinas prisipažino, kad jis yra laumių vaikas, ir dingo iš akių visiems laikams. Kūrybinis darbas darytas filmuojant ant popieriaus lapo atspausdintus ir iškarpytus personažus, šešėlių technika. Montuojama programa "BeeCut".
Balsuoju už šį filmuką
Powered by: Quiz Maker