Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google
Thanks for taking the quiz
Your score is: 0
Viktorina „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai“

0/10

{"name":"Viktorina „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai“", "url":"https://www.quiz-maker.com/results226624-44ff7e0c-Z44GS0","txt":"I scored 0 out of 10","img":"https://cdn.poll-maker.com/53-1994342/spauda.jpg?sz=1200-00000000001000005300"}
Scores
Highest Score
0%
0
Lowest Score
0%
0
Average Score
0%
0
Koks rašytojas parašė knygą Laiko tiek nedaug“?
Elena de Strozzi
0%
0
Irena Buivydaitė
0%
0
Zita Čepaitė
0%
0
0 Responses
Koks poetas parašė šį eilėraštį?
 
Kai rudeniu klevo viršūnė alsuoja
Ir debesys sunkiai praplaukia iš lėto
Ir skruzdėlės slepias ir tu ne sesuo jau
Na kaip aš galėčiau tavęs nemylėti.
Antanas. A. Jonynas
0%
0
Henrikas Radauskas
0%
0
Jurgis Kunčinas
0%
0
0 Responses
Dainos žodžių autorius? 
 
Tik rytoj tau ištarsiu aš sudie
Tik rytoj neapgauk ir vėl, širdie
Tik rytoj, vėsų rytmetį rudens
Tik rytoj vėjas plaukus man kedens
Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj...
Stasys Povilaitis
0%
0
Gytis Paškevičius
0%
0
Vytautas Šiškauskas
0%
0
0 Responses
Dainos žodžių autorius? 
 
Tu neverk. Aš sugrįšiu namo dar,
Trečią kartą kai vyšnios žydės,-
Bus naktis, bus rami ir vienoda,
Ir spindės mėlynoji žvaigždė.
Kostas Korsakas
0%
0
Kostas Kubilinskas
0%
0
Vladas Mozūriūnas
0%
0
0 Responses
Kas parašė šį eilėraštį? 
 
Geltoni krantai jūros begalybėj.
Žaidžiantys vaikai smėlio pilyse.
Mano pėdos ten dar neišsitrynė.
Kaip sugrįžt atgal, kaip atgaut save?
Jonas Strielkūnas
0%
0
Andrius Mamontovas
0%
0
Vacys Reimeris
0%
0
0 Responses
Kas parašė apysaką „Riešutų duona“?
Romualdas Granauskas
0%
0
Saulius Šaltenis
0%
0
Sigitas Parulskis
0%
0
0 Responses
Kas šių žodžių autorius? 
 
Ilgai gulėjo Veronika pievelėje, vartėsi, blaškėsi, klausėsi žąsioganės dainos, o bėda, baisioji bėda, apie kurią ji, dar nekalta būdama, be pasibaisėjimo nė pagalvoti negalėdavo, dabar gyva stovėjo akyse.
Vincas Krėvė
0%
0
Jonas Biliūnas
0%
0
Antanas Vienuolis
0%
0
0 Responses
Kas šio kūrinio „Tarp pilkų debesų“ autorius?
Bronius Bušma
0%
0
Rūta Šepetys
0%
0
Rūta Mataitytė
0%
0
0 Responses
Koks rašytojas parašė romaną „Vilius Karalius“?
Ieva Simonaitytė
0%
0
Žemaitė
0%
0
Šatrijos Ragana
0%
0
0 Responses
Kas šio eilėraščio autorius? 
 
Aš širdyje labai myliu savo mamą,
Tau mano šypsena, ašaros mano.
Aš širdyje labai myliu savo mamą,
Brangiausią man pasaulyje.
Marijonas Mikutavičius
0%
0
Ovidijus Vyšniauskas
0%
0
Andrius Borisevičius
0%
0
0 Responses
Response Timeline
Response Locations
Make a Quiz
It's free to start.
Powered by: Quiz Maker