Rozvoj silových schopností v podmienkach TŠV

O koľko % klesne u detí aeróbna kondícia každých 10 rokov?
v priemere 6 %
v priemere 2 %
nemení sa
Ktorá časť populácie na SR je fyzicky najaktívnejšou?
deti v puberte
dospelí
dôchodcovia
deti v predškolskom veku
Prečo by deti mali vykonávať pohybové aktivity?
nižšie riziko infarktu, lepšia termoregulácia, lepší zmysel pre humor
nižšie riziko nadváhy, nižšie riziko zranení, zníženie stresu
vyplnenie času, naučiť sa vyhrávať, lepšie znášať prehry
Koľkým športom by sa mali deti venovať?
treba sa sústrediť len na jeden šport
čím viac, tým lepšie
len športovým hrám
Čo znamená v preklade skratka LTAD?
dlhodobá športová príprava mládeže
skorá športová špecializácia
dlhodobý plán pre víťazstvá
školská športová príprava mládeže
Je silový tréning vhodný pre deti?
čiastočne vhodný
nevhodný
tréning pod odborným dohľadom je vhodný
vhodný len po 15 roku života
Aké sú benefity silového tréningu?
redukcia zranení
zlepšenie mineralizácie
lepšia koordinácia
zníženie rizika nadváhy a obezity v neskoršom veku
všetky možnosti sú správne
Môžu deti používať doplnkovú záťaž pri silovom tréningu?
len expandery
len jednoručné činky
vhodné sú stroje a trenažéry
akákoľvek doplnková záťaž pri správnej techniky
Na základe akých mechanizmov sa zvyšuje sila u detí?
na základe neuroregulačných mechanizmov
na základe metódy jednorazového maxima
na základe tréningu s vlastnou hmotnosťou
na základe vôľového úsilia
10. Aké faktory ovplyvňujú rýchlostné schopnosti u detí? (Viac odpovedí je správnych).
úroveň silových schopností
úroveň motorického zrenia
podiel rýchlych svalových vlákien
vôľové úsilie
0
{"name":"Rozvoj silových schopností v podmienkach TŠV", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q09R5SLDO","txt":"O koľko % klesne u detí aeróbna kondícia každých 10 rokov?, Ktorá časť populácie na SR je fyzicky najaktívnejšou?, Prečo by deti mali vykonávať pohybové aktivity?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker