Κουίζ μαθηματικών

Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι περιττός;
0
1
2
Στην παρακάτω αριθμητική παράσταση: 3+4 x 2, ποια πράξη προηγείται;
Πρόσθεση
Πολλαπλασιασμός
Δεν έχει σημασία ποια θα κάνουμε πρώτη.
Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα είναι μεγαλύτερο;
1/2
1/3
1/6
Ποιος από τους παρακάτω είναι πρώτος αριθμός;
9
21
29
Όταν υψώνουμε έναν αριθμό στο τετράγωνο, πόσες φορές τον πολλαπλασιάζουμε με τον εαυτό του;
Μία
Δύο
Τέσσερις
Ποιος είναι ο δεκαδικός τρόπος γραφής του 1%;
1
0,1
0,01
Όταν υψώνουμε έναν αριθμό στον "κύβο", τον υψώνουμε
στη δευτέρα
στην τρίτη
στην τετάρτη
Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;
Ένα κλάσμα μπορεί να έχει παρονομαστή 0.
Ένα κλάσμα μπορεί να έχει αρνητικό παρονομαστή.
Δύο κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή ονομάζονται ομώνυμα.
Η εξίσωση: 2χ - 3 = 0, είναι
Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια
Α/Β=Γ/Δ συνεπάγεται:
Α-Γ=Β-Δ
Α×Δ=Β×Γ
(Α+Γ)/(Β+Δ)=0
0
{"name":"Κουίζ μαθηματικών", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q0TWP28DD","txt":"Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι περιττός;, Στην παρακάτω αριθμητική παράσταση: 3+4 x 2, ποια πράξη προηγείται;, Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα είναι μεγαλύτερο;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker