Rašytoja Žemaitė

Kur gimė Julija Beniuševičiūtė, būsima rašytoja Žemaitė?
Ušnėnai, Kelmės r.
Bukantiškė, Plungės r.
Džiuginėnai, Telšių r.
Kas paskatino Juliją Žymantienę kurti?
Povilas Višinskis
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
Jonas Jablonskis
Kaip vadinosi pirmasis išspausdintas Žemaitės apsakymas?
„Rudens bėdos“
„Rudens vakaras“
„Rudens diena“
Koks pagrindinės apsakymo „Marti“ herojės vardas?
Katrė
Zoselė
Marcė
Iš kokio apsakymo ši ištrauka?- Kiek ta rankelė yra prisidirbusi, kiek grašio sukalusi!.. O tos kojelės! Kaip tik atmenu, tupinėjo ir tupinėjo. Visi takeliai kruvinai numynioti, viską ir visus paliks. Valia nevalia - reiks kitą į jos pėdas statyti... Be motriškos negali, anos moka iš menko nieko grašgalį sukalti. Vyrai... kaip ir aš, rodos, dirbu, nesnaudžiu, o piningų kaip nėr, teip nėr. Teip stelgsiuos neišleisti, tai šen, tai ten, žiūrėk - ir nebėr keletos rublių. Kad teip keli šimteliai ant palūkų!.. Gerai Zolys sako: "Ne pro šalį..." O suma vis ciela... Ir ta medega pašėlusiai kaštuoja! Kol ką padirbęs parduosi, o čia pirma užmokėk. Dykai gavus, galėtų dirbti ir dirbti. Vis naujas būtų grašis - galėtų smoką išmanyti... Matušelė be galo gynioja mišką vogti; kas gi kaltas, kad tetušis iš to mirti gavo... Kam teip drūktą vogti?
„Petras Kurmelis“
„Marti“
„Topylis“
Kaip vadinasi Žemaitės 6 apsakymų ciklas?
„Laimė nutekėjimo“
„Nutekėjimo nelaimė“
„Nelaimė ar laimė“
Kuri Žemaitės komedija suvaidinta daugiausia kartų (iki susiformuojant profesionaliam teatrui)?
„Trys mylimos“
„Valsčiaus sūdas“
„Apsiriko“
Kaip vadinasi Kosto Ostrausko pjesė, kurios pagrindinė herojė rašytoja Žemaitė?
„Žemaitė sutinka Getę“
„Žemaitė sutinka Gogolį“
„Žemaitė sutinka Šekspyrą“
Su kuo Žemaitė rašė bendrus kūrinius slapyvardžiu „Dvi Moterys“?
Su Šatrijos Ragana
Su Lazdynų Pelėda
Su Gabriele Petkevičaite-Bite
Kaip vadinasi knyga, į kurią Žemaitė sudėjo pasakas, daineles, mįsles, apsakymėlius?
„Mano pasakėlė“
„Rinkinėlis vaikams“
„Mūsų sodelė“
Kokiam Žemaitės kūriniui skirta ši dailininkės Birutės Demkutės iliustracija?
„Geroji Onelė“
„Nelaimingi vaikai“
„Marti“
Kur yra šis namas, kuriame kurį laiką gyveno Žemaitė?
Joniškėlyje
Vilniuje
Marijampolėje
Kur gyvendama Žemaitė parašė apsakymą „Klampynė“?
Amerikoje
Ušnėnuose, Kelmės r.
Vilniuje
Kokio laikraščio redaktore buvo Žemaitė?
„Lietuvos aidas“
„Lietuvos žinios“
„Naujienos“
Kur palaidota Žemaitė?
Plungėje
Vilniuje
Marijampolėje
0
{"name":"Rašytoja Žemaitė", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q2G6IZHE","txt":"Kur gimė Julija Beniuševičiūtė, būsima rašytoja Žemaitė?, Kas paskatino Juliją Žymantienę kurti?, Kaip vadinosi pirmasis išspausdintas Žemaitės apsakymas?","img":"https://cdn.poll-maker.com/54-2087457/bu.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker