Kvíz - slovenský jazyk

Medzi mužské vzory podstatných mien patrí aj vzor:
strom
stroj
kraj
dom
Podmetom vo vete "Dedko včera vyhral viac ako sto eur." je:
dedko
včera
vyhral
sto
Nominatív plurálu od slova "kostra" je:
kostre
s kostrou
kostry
s kostrami
Ktorá veta je napísaná správne?
K Andrey už nič necítim.
K Andree už nič necítim.
K Andreji už nič necítim.
K Andrei už nič necítim.
Podstatné mená sa skloňujú, slovesá sa ____ ?
časujú
dátujú
taktiež skloňujú
ohýbajú
Mláďa koňa, teda "žriebä" sa skloňuje podľa vzoru:
srdce
vysvedčenie
mesto
dievča
Ktorá z týchto viet je napísaná gramaticky správne?
Zelenina obsahuje vitamýny.
Zelenina obsahuje vytamíny.
Zelenina obsahuje vitamíny.
Zelenina obsahuje vytamýny.
Medzi vybrané sková nepatrí slovo:
syn
rys
jazyk
dym
Aký druh čísloviek neexistuje?
radové
základné
časové
druhové
Kto v roku 1787 uzákonil prvú spisovnú podobu slovenčiny?
Ján Kollár
Janko Kráľ
Ľudovít Štúr
Anton Bernolák
0
{"name":"Kvíz - slovenský jazyk", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q39HF65XB","txt":"Medzi mužské vzory podstatných mien patrí aj vzor:, Podmetom vo vete \"Dedko včera vyhral viac ako sto eur.\" je:, Nominatív plurálu od slova \"kostra\" je:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker