Matematické postupnosti

Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?
3
5
7
9
Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?
6
7
8
9
Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?
10
12
24
30
Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?
9
11
13
15
Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?
60
80
-60
-80
Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?
5
7
9
11
Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?
120
80
64
48
0
{"name":"Matematické postupnosti", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q47TPHUBI","txt":"Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?, Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?, Ktoré číslo patrí namiesto otázniku do tejto postupnosti?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/97-4765420/p1.png?sz=1200-00000000001000005300"}
Powered by: Quiz Maker