Τι μάθαμε για τον Πολιτισμό της Ομηρικής Εποχής;

Κατά τη διάρκεια της Ομηρικής Εποχής:
δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου γραφή
εμφανίστηκε η αλφαβητική γραφή
η δύσκολη Γραμμική Β΄ εξακολούθησε να χρησιμοποιείται
η Γραμμική Β΄ έγινε κτήμα των πολλών
Το ελληνικό αλφάβητο προέκυψε:
αφομοιωτικά από το φοινικικό αλφάβητο
με σοβαρές επιρροές από το λατινικό αλφάβητο
από τη Γραμμική Β΄ των Μυκηναϊκών χρόνων
Η Ομηρική εποχή ονομάζεται και:
Γεωμετρική
Αρχαϊκή
Επική
Δύσκολη
Να εξηγήσετε τον όρο ραψωδοί:
Κατά τη διάρκεια της Ομηρικής Εποχής:
πρωτοδημιουργήθηκαν προφορικά τραγούδια με ηρωικό περιεχόμενο
χρησιμοποιήθηκαν τραγούδια με ηρωικό περιεχόμενο για να διαμορφωθούν τα ομηρικά έπη
καταγράφτηκαν τα ομηρικά έπη
Εκτός από την επική ποίηση στην Ομηρική Εποχή αναπτύχθηκε και:
η αρχιτεκτονική και η γλυπτική
η μνημειακή αρχιτεκτονική
η μικροτεχνία και η κεραμική
Τα πρώτα ιερά δημιουργήθηκαν κατά την:
Ομηρική Εποχή
Μυκηναϊκή Εποχή
Αρχαϊκή Εποχή
0
{"name":"Τι μάθαμε για τον Πολιτισμό της Ομηρικής Εποχής;", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q5QJU95K7","txt":"Κατά τη διάρκεια της Ομηρικής Εποχής:, Το ελληνικό αλφάβητο προέκυψε:, Η Ομηρική εποχή ονομάζεται και:","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker