წყალდიდობა გამოწვეულია...
ჭარბი სეტყვისგან
ჭარბი ნალექისგან
მაღალი ტენიანობისგან
მეწყერისგან
როგორ უნდა მოიქცე თუ წყალდიდობისას ღია სივრცეში იმყოფები?
უნდა ახვიდე ამაღლებულ ადგილას
დაელოდო სამაშველო სამსახურს
მიაშურო ახლომდებარე სარდაფს
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
ჩამოთვლილთაგან რომელია გვალვისთვის ხელსაყრელი პირობა?
ჰაერის მაღალი ტემპერატურა
უხვი ნალექი
მაღალი ტენიანობა
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
მაღალი ტემპერატურისას უმჯობესია...
გვეცვას მუქი ფერის ტანსაცმელი
ვიაროთ სწრაფად
მეტი დრო გავატარო ჩრდილში
არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი
როგორ უნნდა მოიქცე თუ სეტყვის დროს გარეთ იმყოფები?
ხის ქვეშ უნდა დადგე
თავი მყარი საგნით დაიცვა
უნდა გაიქცე
არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი
როგორ უნდა მოიქცე თუ სეტყვის დროს სახლში იმყოფები?
არ უნდა გახვიდე გარეთ
უნდა დახურო ფანჯრები
არ უნდა დადგე ფანჯარასთან
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
როგორ უნდა მოიქცე ძლიერი ქარის დროს თუ ღია სივრცეში იმყოფები?
უნდა დადგე შენობის ქვეშ
თავი შეაფარო რომელიმე ხიდს
თავდაცვისთის უნდა გამოიყენო მუყაოს ყუთი
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
ქარის ზემოქმედების შესამცირებლად უმჯობესია...
ქარის ტურბინების დაყენება
ქარსაცავი ზოლის გაშენება
ქარიანი ტერიტორიის დატოვება
მაღალი შენობების აშენება
0
{"name":"წყალდიდობა გამოწვეულია...", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q817LQ8DD","txt":"წყალდიდობა გამოწვეულია..., როგორ უნდა მოიქცე თუ წყალდიდობისას ღია სივრცეში იმყოფები?, ჩამოთვლილთაგან რომელია გვალვისთვის ხელსაყრელი პირობა?","img":"https://cdn.poll-maker.com/67-2979919/shutterstock-1078364501--converted-.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker