Θηλυκά γένη

Ποιο είναι το σωστό;
Η σύνηθεις
Η συνήθης
Η σύνηθες
Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό;
Η δράστρια
Η δράστιδα
Η δράστης
Ποιος είναι ο θηλυκός τύπος του επιθέτου;
Η πολλή
Η πολύ
Η πολύς
Ποιο είναι το σωστό;
Η ενδιαφέρον
Η ενδιαφέρων
Η ενδιαφέρουσα
Ποιο είναι το σωστό;
Η ακριβής
Η ακριβεία
Η ακριβείς
Ποιο από τα παρακάτω ουσιαστικά ΔΕΝ είναι θηλυκού γένους;
Οδός
Ψήφος
Κλώνος
Ποιο είναι το σωστό;
Της διεθνής
Της διεθνού
Της διεθνούς
Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι θηλυκού γένους;
Αδιέξοδος
Ανάποδος
Δίοδος
Ποιο είναι το σωστό;
Η επιρρεπούσα
Η επιρρεπής
Η επιρρεπείς
Ποιος είναι ο σωστός τύπος γενικής της λέξης "ηχώ";
Της ηχούς
Της ηχός
Της ηχώ
0
{"name":"Θηλυκά γένη", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q8K2WIJG3","txt":"Ποιο είναι το σωστό;, Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό;, Ποιος είναι ο θηλυκός τύπος του επιθέτου;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker