DM1: književnost

Koja je stilska figura upotrijebljena u rečenici: Prvo pero hrvatskih krimića uskoro objavljuje još jedan roman?
metafora
eufemizam
hiperbola
metonimija
U kojoj se vrsti slave životne radosti i ljepota prirode?
u ditirambu
u himni
u elegiji
u odi
Što znači pojam tragedija?
božanska pjesma
jarčeva pjesma
svadbena pjesma
žalosna pjesma
U kojem razdoblju nastaje trubadurska poezija?
u baroku
u srednjovjekovlju
u renesansi
u romantizmu
Kojem je stihu temelj kvantitativna versifikacija?
dvostruko rimovanom dvanaestercu
simetričnom osmercu
epskom desetercu
heksametru
Koji je rimski književnik autor epa o junaku koji se spasio iz Troje?
Horacije
Katul
Ovidije
Vergilije
Koji srednjovjekovni ep pripada španjolskoj književnosti?
Pjesan o Rolandu
Pjesan o Cidu
Beowulf
Kalevala
Koje djelo pripada istom rodu kao Dundo Maroje?
Ribanje i ribarsko prigovaranje
Satir iliti divji čovik
Dubravka
Planine
Koje je obilježje karakteristično za renesansnu književnost?
gomilanje stilskih figura
religioznost
simetrična kompozicija
sklonost iracionalizmu
U kojem je razdoblju stvarao Fran Krsto Frankopan?
u srednjem vijeku
u klasicizmu
u baroku
u prosvjetiteljstvu
U kojem se epu prikazuju zgode španjolskog junaka Rodriga Diaza de Bivara?
u Pjesmi o Nibelunzima
u Pjesmi o Cidu
u Beowulfu
u Kalevali
Kakva lirika prevladava u Ranjininu zborniku?
domoljubna
ljubavna
misaona
pejzažna
U kojoj književnoj vrsti djelo mora biti didaktično, a junak mora zadovoljiti kriterij moralističnosti i racionalnosti.
u klasicističkoj tragediji
u realističkom romanu
u romantičarskoj poemi
u simbolističkoj noveli
Koja je drama nastala u romantizmu?
Gostioničarka Mirandolina
Nora
Čekajući Godota
Razbojnici
Zašto Lovro u djelu Prijan Lovro nije uspio u životu?
jer je bio seoskog podrijetla
jer je bio neobrazovan
jer je bio alkoholičar
jer se zaljubio
Na kojeg se ruskog realista odnosi sljedeća rečenica? Karakteriziraju ga detaljnost opisa, sklonost grotesci i fantastici te smijeh kroz suze?
na Dostojevskog
na Gogolja
na Turgenjeva
na Tolstoja
Koja se tema pojavljuje u Kratkom izletu Antuna Šoljana?
sukob bogatih i siromašnih
raspadanje zajedništva
odlazak iz domovine
odnos sela i grada
Uz koji se književni pravac veže krik kao reakcija na doživljaj svijeta?
dadaizam
ekspresionizam
egzistencijalizam
nadrealizam
Tko je pripovjedač u sljedećoj rečenici? Pomislih da je prošla još jedna mučna nedjelja, da je mama već pokopana, da ću ponovo na posao i da se, sve u svemu, ništa nije promijenilo.
Rastignac
Raskoljnikov
Samsa
Mersault
Koji je pjesnik u svojoj jedinoj pjesničkoj zbirci reducirao interpunkciju i stvorio novi tip stiha?
Šimić
Matoš
Cesarić
Ujević
0
{"name":"DM1: književnost", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q8T0ZWO","txt":"Koja je stilska figura upotrijebljena u rečenici: Prvo pero hrvatskih krimića uskoro objavljuje još jedan roman?, U kojoj se vrsti slave životne radosti i ljepota prirode?, Što znači pojam tragedija?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker