Kviz o hrvatskom jeziku 6

Algoritam, decibel, giljotina i sendvič jesu…
egzonimi
eponimi
etnonimi
U kojoj je rečenici glagolski oblik napisan po načelima hrvatskoga standardnog jezika?
Željeo je pjevati.
On je htjeo plesati.
Nije vidjela znak.
Na koje se područje tijekom 17. i 18. stoljeća odnosi sljedeći navod?
 
Pripadnici djeluju na području dodira svih triju narječja, čiji je razgovorni jezik predstavljao posebni interdijalekt, te pišu hibridnim jezikom nastavljajući time koncepciju glagoljaša i protestantskih pisaca prema kojoj se do općehrvatskoga standarda dolazi miješanjem svih triju narječja, a ne odabirom jednoga od njih.
 
Autorica: Anđela Frančić, izvor: https://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1783&naslov=hrvatski-jezik-u-17-i-18-stoljecu
sjevernočakavsko
ozaljsko
kajkavsko
Koja riječ nije napisana ispravno?
začarano
čićak
ćevapčić
Prva inkunabula u Hrvatskoj, Misal po zakonu rimskoga dvora, tiskana je…
1483. godine
1491. godine
1493. godine
Koja je riječ napisana ispravno?
smiješko
smješak
nasmijati
Koji par prijedloga nije u antonimnome odnosu?
bez – s
prema – do
u – iz
Odaberite riječ koja je napisana u skladu s pravopisnim načelima.
najsvjetliji
najsvijetliji
presvjetli
Kako glasi glagolski pridjev pasivni glagola dobiti?
dobivši
dobio
dobiven
Koja je rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikoga i maloga početnog slova?
Razgovarali su s predstavnicima Studentskoga zbora sveučilišta u Zagrebu.
Razgovarali su s predstavnicima Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu.
Razgovarali su s Predstavnicima studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu.
0
{"name":"Kviz o hrvatskom jeziku 6", "url":"https://www.quiz-maker.com/QFWUCFF","txt":"Algoritam, decibel, giljotina i sendvič jesu…, U kojoj je rečenici glagolski oblik napisan po načelima hrvatskoga standardnog jezika?, Na koje se područje tijekom 17. i 18. stoljeća odnosi sljedeći navod?   Pripadnici djeluju na području dodira svih triju narječja, čiji je razgovorni jezik predstavljao posebni interdijalekt, te pišu hibridnim jezikom nastavljajući time koncepciju glagoljaša i protestantskih pisaca prema kojoj se do općehrvatskoga standarda dolazi miješanjem svih triju narječja, a ne odabirom jednoga od njih.   Autorica: Anđela Frančić, izvor: https:\/\/www.hrvatskiplus.org\/article.php?id=1783&naslov=hrvatski-jezik-u-17-i-18-stoljecu","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker