PONOVIMO - vse o rastlinah

Ime in priimek, razred
1. Obkljukaj trditve, ki so pravilne.
Rastline so živa bitja.
Stebla rastlin so vedno gladka.
Brez rastlin ne moremo živeti.
Vse rastline imajo deblo.
Rastline skozi liste sprejemajo kisik.
Rastlina skozi korenine srka vodo z mineralnimi snovmi.
2. Kaj od naštetega rastline NE počno?
Rastejo.
Spijo.
Odmrejo.
Se prehranjujejo.
Dihajo.
4. Poimenuj dele rastline:
1.
2.
3.
4.
4. Kateri plin rastline oddajajo v okolje?
5. Kateri plin rastline sprejemajo iz okolja?
Ogljikov dioksid.
Helij.
6. Kaj rastline potrebujejo za življenje? Obkljukaj pravilno rešitev.
Svetlobo, vodo, hrano.
Svetlobo, toploto, hrano, življenjski prostor, vodo, zrak.
Svetlobo, toploto, hrano, vodo, zrak.
7. Poimenuj dele rastline:
1.
2.
3.
4.
8. Kaj rastlina poleg kisika še odda v okolje?
9. Rastline se razmnožujejo s
semeni.
semeni, čebulicami.
semeni, čebulicami, potaknjenci.
semeni, čebulicami, gomolji, potaknjenci.
10. Kaj se ob primernih razmerah zgodi s semenom, ki ga posadiš?
Seme zgnije.
Seme se posuši.
Seme vzkali.
11. Katera izmed spodnjih besed je najbolj primerna za rastline?
Rastlina pogine.
Rastlina odmre.
Rastlina umre.
0
{"name":"PONOVIMO - vse o rastlinah", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBA70P1","txt":"Ime in priimek, razred, 1. Obkljukaj trditve, ki so pravilne., 2. Kaj od naštetega rastline NE počno?","img":"https://cdn.poll-maker.com/52-1925164/deli-rastlin.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker