Та хүйс бэлгийн чиг баримжааны тухай хэр сайн мэдэх вэ?

Аль нь эсрэг хүйстнээ сонирхох билгийн чиг баримжаа вэ?
Бисексуал
Стрэйт
Гей
Лесбиан
Хүйс ба жендер хамааралгүй бусдад татагдах билгийн чиг баримжаа аль нь бэ?
Асексуал
Демисексуал
Пансексуал
Аутосексуал
Нонбайнари гэдэг нь ямар утгатай вэ?
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйсээрээ өөрийгөө мэдэрдэг хүмүүс
Амьгүй биетэд татагддаг хүн
Өөрийгөө аль ч хүйст багтааж үздэггүй хүн
Хэн нэгний оюун ухаанд татагддаг хүн
Хүйс, билгийн чиг баримжаа нийгмийн олонхоос ялгаатай байх нь бусад хүмүүсээс өөр, гаж зүйл мөн үү?
Мэдээж үгүй
Тийм
0
{"name":"Та хүйс бэлгийн чиг баримжааны тухай хэр сайн мэдэх вэ?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBPMP2RIY","txt":"Аль нь эсрэг хүйстнээ сонирхох билгийн чиг баримжаа вэ?, Хүйс ба жендер хамааралгүй бусдад татагдах билгийн чиг баримжаа аль нь бэ?, Нонбайнари гэдэг нь ямар утгатай вэ?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/71-3226007/01-large.jpg?sz=1200-00000020421000005300"}
Powered by: Quiz Maker