Жендэр хэмээх ойлголтыг аль нь илэрхийлж байна вэ?
Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах тухай ойлголт
Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн нийгмийн байр суурийн тухай ойлголт
Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн нөхөн үржихүйн ялгаатай байдал
Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн тоог тэнцүүлэх тухай ойлголт
Эрэгтэй хүнийг илүү хүндлэх ёстой
Зөв
Буруу
Эрэгтэй хүн хүүхэд асрах авьяасгүй
Зөв
Буруу
Бага насны (0-3) хүүхэдтэй эмэгтэй хүн ажил хийх шаардлагагүй
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
Өрх гэрээ тэжээж, авч явах нь зөвхөн эрэгтэй хүний үүрэг
Зөв
Буруу
Сайн эхнэр гэж нөхрийнхөө үгэнд ордог эмэгтэйг хэлнэ
Зөв
Буруу
Эмэгтэй хүн компьютер, технологи, инженерийн чиглэлд авьяасгүй
Зөв
Буруу
Хурал уулзалтад эмэгтэй хүн үг хэлж, идэвхтэй оролцох хэрэггүй
Зөв
Буруу
Залуу эмэгтэйчүүд хүүхэд төрүүлэх магадлал өндөр тул ажилд авах хэрэггүй
Зөв
Буруу
Шилдэг менежерүүд бол... (Тохирох хариултыг сонгоно уу.)
Эрэгтэйчүүд
Эмэгтэйчүүд
Хүйс хамааралгүй
Шилдэг улс төрч бол...
Эрэгтэйчүүд
Эмэгтэйчүүд
Хүйс хамааралгүй
Жендэрийн хэвшмэл ойлголт мэргэжил сонголтод нөлөөлж, хөдөлмөрийн зах зээл дэх ялгаатай байдлыг даамжруулдаг
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
Та жендэртэй холбоотой мэдээлэл тогтмол авдаг уу?
Авдаг
Авдаггүй
Хааяа
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах таны амьдралд хэр нөлөөтэй гэж үзэж байна вэ?
Эерэг нөлөөтэй
Ямар ч нөлөөгүй
Сөрөг нөлөөтэй
Мэдэхгүй
{"name":"Жендэр хэмээх ойлголтыг аль нь илэрхийлж байна вэ?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QL4V21OIJ","txt":"Жендэр хэмээх ойлголтыг аль нь илэрхийлж байна вэ?, Эрэгтэй хүнийг илүү хүндлэх ёстой, Эрэгтэй хүн хүүхэд асрах авьяасгүй","img":"https://cdn.poll-maker.com/62-2594895/huuli-02.jpg?sz=1200-00397000630941205300"}
Powered by: Quiz Maker