Cultuurbarbaar of cultuursensitief?

Je werkt als diëtiste in het ziekenhuis. Een patiënte met Turkse afkomst vraagt om een Turkse diëtiste omdat het dieet wat ze heeft gekregen niet aansluit bij haar eetgewoonten. Wat doe je?
Je vraag een Turkse collega om de zorg over te nemen
Jij zegt: “helaas zijn die niet werkzaam hier maar ik verdiep me graag in uw Turkse eetpatroon.”
Je valt terug op standaard dieet advies; er is immers geen tijd voor maatwerk
Je geeft aan dat zij zelf op zoek zal moeten gaan naar een Turkse diëtiste.
Het is ramadan. Jij bent praktijkondersteuner en ziet een patiënt met een Iraanse achtergrond op je spreekuur. Jij hebt dorst en bedenkt dat jij een fles water in je tas hebt. Wat doe je?
Je neemt een paar slokken. Ramadan? Wat is dat?
Je neemt een paar slokken. Als je daar ook nog rekening mee zou moeten houden, wordt het echt te gek.
Je benoemt dat het de vastenmaand is, maar dat je dorst hebt en daarom wat water neemt
Je vraagt aan je patiënt of hij vast op dit moment en of hij het goed vindt dat jij water neemt
Je bent fysiotherapeut. Je behandelt een Marokkaanse vrouw met chronische pijnklachten. Je denkt dat mw. meer kan , maar dat vanuit haar cultuur zij anders tegen dit probleem aankijkt dan iemand met een westerse achtergrond en mw. hierdoor minder presteert. Hoe gaat haar behandeling er uit zien?
Als mw. zelf niet het uiterste wil halen uit de behandeling, staak je de behandeling omdat het geen zin heeft
De achtergrond van je patiënt maakt niet uit. Je gaat in gesprek met haar en probeert erachter te komen waarom mw. zo beperkt is in haar functioneren en zoekt samen naar oplossingen
Je vraagt een Marokkaanse collega om hulp bij het gesprek, met als doel een behandelplan op te stellen dat aansluit bij de eigen cultuur
Je behandelt haar op dezelfde manier zoals je al je patiënten behandeld.
Aan de balie van een apotheek komt iemand voor medicijninstructie; deze persoon spreekt alleen Farsi; wat doe je?
Ik pak mijn grafische symbolen kaart en leg makkelijk uit
Ik probeer met handen en voeten en de google vertaal app uitleg te geven
Ik haak af en vraag een andere collega
Ik vraag mijn baas ons hierin te ondersteunen want dit komt steeds vaker voor
Je bent op wereldreis en belandt in Macedonië in het ziekenhuis na een ongeval. Je spreekt geen Macedonisch en de medewerkers spreken jouw taal niet. Ze willen duidelijk gaan behandelen maar je kunt ze niet verstaan en ze begrijpen jou ook niet.
Je weigert de behandeling, blijft in bed liggen en wil zo snel mogelijk terug naar Nederland
Je werkt mee hopende dat ze weten waar ze mee bezig zijn
Je probeert met google translate aan te geven hoe je in Nederland behandeld zou worden
Je vindt het allemaal heel erg eng en reageert met afwerende gebaren.
Heb je onbewust voorkeur voor bepaalde collega’s als je er goed over na denkt?
Het maakt mij helemaal niet uit met wie ik samenwerk
Collega`s met dezelfde culturele achtergrond, daar heb ik sneller een klik mee
Een gemengd team met diverse culturele achtergronden vind ik het prettigst
Ik werk het liefste met collega`s met een andere culturele achtergrond
Cultuur sensitief werken betekent voor mij
Kennis hebben van andere culturen
patiënten sluiten aan bij de cultuur van onze instelling
Proberen aan te sluiten bij de behoefte van mijn patiënt
Op de hoogte zijn van het beleid/aanbevelingen (in Rotterdam)
Rekening houden met de culturele achtergrond en situatie van cliënten/patiënten is voor mij
Comfortabel, ik durf te vragen voor mijn patiënt/cliënt en waar ik rekening mee moet houden
Ongemakkelijk want ik weet opeens de ongeschreven regels niet en weet niet goed hoe ik hierover het gesprek moet aangaan, maar ik doe het wel
Onhandig, want ik heb daar eigenlijk geen tijd voor
Niet aan de orde, gelijke monniken, gelijke kappen
{"name":"Cultuurbarbaar of cultuursensitief?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QD15SZ3UN","txt":"Je werkt als diëtiste in het ziekenhuis. Een patiënte met Turkse afkomst vraagt om een Turkse diëtiste omdat het dieet wat ze heeft gekregen niet aansluit bij haar eetgewoonten. Wat doe je?, Het is ramadan. Jij bent praktijkondersteuner en ziet een patiënt met een Iraanse achtergrond op je spreekuur. Jij hebt dorst en bedenkt dat jij een fles water in je tas hebt. Wat doe je?, Je bent fysiotherapeut. Je behandelt een Marokkaanse vrouw met chronische pijnklachten. Je denkt dat mw. meer kan , maar dat vanuit haar cultuur zij anders tegen dit probleem aankijkt dan iemand met een westerse achtergrond en mw. hierdoor minder presteert. Hoe gaat haar behandeling er uit zien?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker