Drošās sadarbības tehnoloģijas

eslogo
 

Drošās sadarbības tehnoloģijas

Tests ir izstrādāts ES projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
(Nr.1.2.2.3/16/I/002) ietvaros 


Testā ir iekļauti 10 jautājumi. Pēc testa aizpildes Jums būs iespēja redzēt pareizās/nepareizās atbildes un Jūsu zināšanu novērtējuma atzīmi. Lūdzam sākotnēji norādīt informāciju par sevi, tālāk sekos testa jautājumi. Testa aizpilde Jums aizņems aptuveni 10 minūtes. 
Lai veicas testa izpildē!

eslogo
 

Drošās sadarbības tehnoloģijas

Tests ir izstrādāts ES projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
(Nr.1.2.2.3/16/I/002) ietvaros 


Testā ir iekļauti 10 jautājumi. Pēc testa aizpildes Jums būs iespēja redzēt pareizās/nepareizās atbildes un Jūsu zināšanu novērtējuma atzīmi. Lūdzam sākotnēji norādīt informāciju par sevi, tālāk sekos testa jautājumi. Testa aizpilde Jums aizņems aptuveni 10 minūtes. 
Lai veicas testa izpildē!

Vārds, Uzvārds*
Vecums*
jaunāks par 16
55-64
16-24
65 un vairāk
25-54
Dzimums*
sieviete
vīrietis
Nodarbošanās*
students/skolēns
bezdarbnieks
strādājošs
pašnodarbināts
uzņēmējs
pensionēts
Cits
Lūdzu norādiet:
Uzņēmuma nosaukums (ja ir)
Uzņēmuma statuss (darbinieku skaits)
Pašnodarbinātais
Mikrouzņēmums (< 10)
Mazais uzņēmums (< 50)
Vidējais uzņēmums (< 250)
Liels uzņēmums (> 250)
Cits
Lūdzu norādiet:
Tālrunis*
E-pasta adrese
Kurš varēs atvērt un rediģēt koplietotu failu, kas izveidots, izmantojot Google izklājlapas?
Jebkurš, kuram ir uzaicinājums piekļūt failam
Jebkurš, kuram nosūtīta saite uz koplietoto failu
Tas, kurš ir saņēmis uzaicinājuma e-pastu un kurš ir pierakstījies savā Google kontā
Neviens nevarēs atvērt un rediģēt
Kāda veida failus var glabāt Google Diskā?
Fotogrāfijas
Teksta dokumentus
Izklājlapas
Visus iepriekš minētos
Kādas darbības ar failu varēs veikt citi lietotāji, ja koplietojot failu vietnē Dropbox, tiek norādīts Can view?
Tikai skatīt
Skatīt, lejupielādēt un pievienot komentārus
Skatīt un labot
Varēs skatīt tikai faila priekšskatījumu
Kādā gadījumā datorā tiek izveidota mape Dropbox?
Ja uz datora tiek instalēta programma Dropbox
Pirmo reizi ievietojot failu Dropbox mapē
Piereģistrējoties vietnē Dropbox.com
Tāda mape netiek izveidota
Kurā gadījumā var veidot aptaujas, izmantojot Google veidlapas?
Ja esat pierakstījies Google kontā
Tikai tad, ja veidlapu veidošanai izmantojat pārlūkprogrammu Google Chrome
Ja esat samaksājis par veidlapu veidošanu
Jebkurā gadījumā
Kādas atbildes, veidojot aptauju Google veidlapās, var skatīt?
Tikai atsevišķu respondentu atbildes
Tikai kopsavilkumu
Tikai to respondentu atbildes, kuri snieguši atbildes uz visiem jautājumiem
Visu respondentu kopsavilkumu un katra respondenta atbildes
Kurš no šiem jautājumu veidiem nav pieejams, veidojot aptauju vietnē visidati.lv?
Vērtēšanas skala
Izvēles jautājums ar iespēju atzīmēt tikai vienu atbildi
Laika jautājums
Atbilžu matrica
Kāds jautājuma tips izmantots, lai sagatavotu attēlā redzamo jautājumu, veidojot aptauju vietnē visidati.lv?
Hierarhijas jautājums
Atbilžu matrica
Vērtēšanas skala
Izvēles jautājums ar iespēju atzīmēt vairākas atbildes
Kurās ierīcēs var izmantot programmas Viber un WhatsApp?
Tikai tālrunī
Tikai datorā
Tikai planšetē
Visās iepriekš minētajās ierīcēs
Kādā gadījumā programmas Viber un WhatsApp var izmantot datorā?
Tikai tad, ja pirms tam programmas tika uzinstalētas un izmantotas telefonā
Tikai tad, ja telefonā esat atslēdzies no attiecīgās programmas
Tikai tad, ja programmas tiek izmantotas portatīvajā datorā ar bezvadu internetu
Tikai tad, ja ir samaksāts par programmu lietošanu papildu ierīcē
{"name":"Drošās sadarbības tehnoloģijas", "url":"https://www.quiz-maker.com/QIJ8ZJB","txt":"Pārbaudi savas zināšanas!","img":"https://cdn.poll-maker.com/15-631367/fb2.jpg?sz=1200-00000000000950005300"}
Powered by: Quiz Maker