Skal du prøve fiskelykken i sommer?

Hvilken av disse ordene er ikke en annen betegnelse for breiflabb?
Marulk
Sjødjelvel
Fjordbeist
Hvor tung var den hittil største torsken tatt på stang i Norge?
35 kilo
47 kilo
63 kilo
Hva er det engelske navnet på steinbit?
Herring
Catfish
Halibut
Hva er et annet navn på en hannlaks?
Hakelaks
Kinnlaks
Storlaks
Det sies at nordlendinger ikke spiser makrell - hvorfor?
Smaker vondt
Ifølge myten spiser den menneskelik
For mye bein
Hva er spesielt med berggylten?
Den er hermafroditt
Den kommuniserer med klikkelyder
Den svømmer opp ned
Hvilken familie er langen i?
torskefamilien
brosmefamilien
laksefamilien
Hvor gammel kan en uer bli?
100 år
25 år
60 år
Torskefamilien omfatter 25 arter. Hva heter denne med underbitt som kjennetegn?
Sei
Lyr
Hyse
Ligg unna de giftige piggene på denne fisken! Hva heter den?
Skate
Abbor
Fjesing
0
{"name":"Skal du prøve fiskelykken i sommer?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJJTD159","txt":"Hvilken av disse ordene er ikke en annen betegnelse for breiflabb?, Hvor tung var den hittil største torsken tatt på stang i Norge?, Hva er det engelske navnet på steinbit?","img":"https://cdn.poll-maker.com/55-2167522/img-152611.jpg?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker